Řeka Odra - fotografie

 
Pramen řeky Odry Pramen řeky Odry
Řeka Odra pramení v Oderských vrších v nadmořské výšce 634 m v bývalém vojenském prostoru Libavá. Vede sem turisticky značená cesta od obce Kozlov. Vlastní pramen je bahnitého charakteru a je obestavěný přístřeškem a nachází se ve vybudované kamenné studánce.
 
Řeka Odra ve vojenském újezdě Libavá Vojenský újezd Libavá
Ve vojenském újezdu Libavá teče Odra nejdříve na severovýchod a pak se stáčí k jihovýchodu. Nejprve má mírný horský charakter, později přechází v lužní říčku a dále řeku. Díky slabší přítomnosti lidí tu na Odře není příliš zásahů, proto jsou mnohé její úseky okouzlující.
 
Řeka Odra mezi vojenským újezdem Libavá a městem Odry Vojenský újezd Libavá - Odry
Mezi vojenským újezdem Libavá a městem Odry se řeka Odra ubírá převážně jihovýchodním směrem. Již tu lze mluvit o menší řece. Byl tu postaven 1 jez, 6 silničních mostů a 2 lávky. Jde o pstruhové a lipanové pásmo s čistou vodou. Celkově je to pěkný kus řeky.
 
Řeka Odra ve městě Odry Odry
Ve městě Odry se řeka Odra ubírá jihovýchodním směrem. Přijímá tu zleva Zlatý potok a zprava Stodolní potok. Koryto je tu všude regulované, někde něžně, jinde navigací. Břehy jsou místy obrostlé stromy či keři. Podél řeky tu lze projít i projet na kole.
 
Řeka Odra mezi městy Odry a Studénka Odry - Studénka
Mezi městy Odry a Studénka se Odra ubírá nejprve na jihovýchod a postupně se stáčí na severovýchod. Přijímá tu spoustu přítoků. Bylo tu postaveno 5 jezů, 6 mostů silničních, 1 dálniční most a 2 železniční. Je to různorodý a celkově pěkný úsek s poměrně čistou vodou.
 
Řeka Odra ve městě Studénka Studénka
Město Studénka míjí Odra z jihu a ubírá se tu severovýchodním směrem. Přijímá tu tyto přítoky: zleva Sedlnice, zprava Pustějovský potok. Byl tu postaven 1 jez, z něhož vychází levobřežní náhon zvaný Mlýnka. Břehy jsou většinou obrostlé stromy a keři.
 
Řeka Odra mezi městy Studénka a Ostrava Studénka - Ostrava
Mezi městy Studénka a Ostrava se řeka Odra ubírá na severovýchod. Přijímá zleva tyto přítoky: Bílovka a Polančice, zprava Lubina. Po celém úseku jsou regulace minimální a je tu dost přirozených meandrů, slepých ramen a lužních lesů. Je to velice přirozený a hezký úsek.
 
Řeka Odra ve městě Ostrava Ostrava
Přes Ostravu, jediné krajské město na Odře v ČR se Odra ubírá převážně severovýchodním směrem. Přijímá tu větší přítoky: Opava, Ostravice. Je tu spousta mostů silničních, železničních i lávek a produktovodních přemostění. Je to tu dosti zelené a zajisté pěkné.
 
Řeka Odra mezi městy Ostrava a Racibórz Ostrava - Racibórz
V úseku Ostrava - Racibórz se Odra ubírá na severovýchod a stáží se na severozápad. Většími přítoky tu jsou Olše a Psina. V krátkém úseku tvoří státní hranici mezi Českou republikou a Polskem. Nejkrásnější meandrující úsek je právě ten hraniční s chráněným územím.
 
Řeka Odra ve městě Racibórz Racibórz
Přes Racibórz se Odra ubírá převážně severním směrem. Je tu 1 jez. Před městem se z něj odděluje kanał Ulga, aby se pod městěm vrátil do řeky. Je tu několik mostů silničních, železničních i lávek a produktovodních přemostění přes Odru i kanał Ulga.
 
Řeka Odra mezi městy Racibórz a Kędzierzyn-Koźle Racibórz - Kędzierzyn-Koźle
Odra se mezi městy Racibórz a Kędzierzyn-Koźle ubírá nejprve na sever a pak se stáčí k severovýchodu. Přibírá tu přítoky Brzeźnicki Rów, Ligocki Rów, Dzielnica, Brzeźnicki Rów, Ligocki Rów, Dzielnica, Bierawka. Cesty podél řeky a čistota vody jsou nevalné.
 
Řeka Odra ve městě Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle
Přes Kędzierzyn-Koźle se Odra ubírá převážně severním směrem. Je tu 1 jez. Před městem se z něj odděluje kanał Ulga, aby se pod městěm vrátil do řeky. Je tu několik mostů silničních, železničních i lávek a produktovodních přemostění přes Odru i kanał Ulga.
 
Řeka Odra mezi městy Kędzierzyn-Koźle a Opole Kędzierzyn-Koźle - Opole
Mezi městy Kędzierzyn-Koźle a Opole se ubírá Odra severozápadním až severním směrem. Přijímá tu zleva podstatnější přítoky: Stradunia a Osoblaga. Nachází se tu spousta slepých a poloslepých ramen, pozůstatků po regulaci. Čistota vody je tu rozporuplná.
 
Řeka Odra ve městě Opole Opole
Ve městě Opole se Odra ubírá severním až severozápadním směrem. Přijámá tu zprava drobný přítok Struga. Je to první město na Odře s hustší sítí kanálů: Kanał Ulgi, Kanał Młynówka a Kanał Wiński. Jsou tu 3 jezy. KOlem Odry je to tu hezké.
 
Řeka Odra mezi městy Opole a Brzeg Opole - Brzeg
Mezi městy Opole a Brzeg se Odra ubírá severozápadním směrem. Přijímá tu tyto přítoky zleva Nysa Kłodzka a Kościelna, zprava Stobrawa a Brynica. Bylo tu postaveno 5 jezů. Břehy řeky tu spojuje 1 silniční most a několik přívozů. Čistota vody je přijatelná.
 
Řeka Odra ve městě Brzeg Brzeg
Přes město Brzeg se řeka Odra ubírá severozápadním směrem. Byl tu postaven jez a pravobřežním plavebním kanál. Byly tu postaveny 3 různé mosty. Nachází se zde malý přístav. Čistota vody je přijatelná, také rybáři tu rozhodně mají kam jít.
 
Řeka Odra mezi městy Brzeg a Olawa Brzeg - Olawa
Mezi městy Brzeg a Olawa se řeka Odra ubírá na severozápad. Přibírá tu pár drobných přítoků. Protéká místy velice širokou nivou, místy zůstaly zachovány luhy. Byl tu postaven 1 jez. Úsek je to pěkný, čistota vody ucházející, rybářsky to tu vypadá zajímavě.
 
Řeka Odra ve městě Olawa Olawa
Přes město Olawa se řeka Odra ubírá severozápadním směrem a pak se stáčí k severu. Byl tu vybudován olawský vodní uzel, sestávající z těchto částí: jez na Odře, dvě dvojice zdymadel, Kanał Młyński a vodní elektrárna. Čistota vody je tu solidní.
 
Řeka Odra mezi městy Olawa a Wrocław Olawa - Wrocław
Mezi městy Olawa a Wrocław se Odra ubírá na severozápad. Přijímá tu přítok Smortawa. Rozděluje se tu na dvě ramena. Na ostrově se nachází jezero Bajkal Byly tu postaveny 2 jezy, 1 železniční most a celkem 3 silniční mosty. Pozoruhodná je rozhledna Kotowice.
 
Řeka Odra ve městě Wrocław Wrocław - řeka
Přes město Wrocław teče Odra na severozápad a větví se tu na spoustu kanálů. Ne nadarmo se to tu zve Benátky severu. Odra tu přijímá přítok Olawa. Stojí tu spousta mostů a lávek, malých přístavů a 1 větší přístav. Také 2 jezy přímo na řece.
 
Kanály na Odře ve městě Wrocław Wrocław - kanály
Wrocław a kanály na řece Odře, to se jedná především o tyto: Stara Odra, Miejski, Żeglugowy, Powodziowy, Różanka, Opatowicki. Spletitá síť kanálů se jeví pro nově příchozího bludištěm, ale brzy se tu dá vyznat a čím déle se tu chodí, tím se to tu zdá krásnější.
 
Řeka Odra mezi městy Wrocław a Brzeg Dolny Wrocław - Brzeg Dolny
Odra se mezi městy Wrocław a Brzeg Dolny ubírá na severozápad. Přijímá tu zleva přítoky Uchodza a Bystrzyca, zprava Trzyciana, Widawa a Jodlówka. Byl tu postaven 1 jez. Čistota vody je tu solidní, což je pod velkým městem dobrá zpráva. Koupání v řece je tu možné.
 
Řeka Odra ve městě Brzeg Dolny Brzeg Dolny
Přes město Brzeg Dolny se Odra ubírá západním až jihozápadním směrem. Byl tu postaven 1 most s produktovodem, 1 železniční most a 1 silniční most. Řeka tu je vesměs regulovaná místy též s protipovodňovými hrázemi. Čistota vody je tu přijatelná.
 
Řeka Odra mezi městy Brzeg Dolny a Ścinawa Brzeg Dolny - Ścinawa
Mezi městy Brzeg Dolny a Ścinawa teče Odra nejprve na západ a pak se stáčí k severu. Přijímá tu zleva přítoky Śrezska Woda a Kaczawą, zprava pak Młynna. Stojí tu 1 jez v roce 2016 ve výstavbě. Břehy řeky tu spojuje 1 silniční mostČistota vody je tu solidní.
 
Řeka Odra ve městě Ścinawa Ścinawa
Město Scinawa míjí Odra svým levým břehem. Regulace protipovodňovými hrázemi chrání ve zdejší nížině obydlená místa. Byly tu postaveny 2 železniční mosty vedle sebe a silniční most, který je nahoře úzký. Čistota vody je tu solidní.
 
Řeka Odra mezi městy Ścinawa a Glogów Ścinawa - Glogów
Mezi městy Ścinawa a Glogów se Odra ubírá ponejprv na sever, pak se stáčí na severozápad a poslední část pak na západ. Přijímá tu přítoky zleva Przychowska Struga, zprava Jezerzyca a Barycz. Byl tu postaven 1 silniční most a 2 přívozy. Čistota vody je tu velice slušná.
 
Řeka Odra ve městě Glogów Glogów
Přes město Glogów protéká řeka Odra západním směrem. Ještě před městem se doprava odděluje rameno, zvané Stara Odra, kde se v době sucha voda téměř zastavuje. Prostor uvnitř se zve Ostrów Tumski. Je tu plno slepých ramen. Čistota vody je tu slušná.
 
Řeka Odra mezi městy Glogów a Nowa Sól Glogów - Nowa Sól
Mezi městy Glogów a Nowa Sól teče Odra převážně směrem na sevrozápad. Přibírá tu zprava přítok Kerzycki Rów. Protéká nádhernými luhy a je jen lehce regulovaná, místy jsou tu ochranné hráze. Čistota vody je tu solidní, rybářské možnosti nepřeberné.
 
Řeka Odra ve městě Nowa Sól Nowa Sól
Město Nowa Sól leží na levém břehu Odry. Nacházejí se tu 2 poloslepá ramena řeky, používaná jako přístaviště. Břehy hlavního toku řeky Odry tu spojuje silniční most. Čistota vody je tu velice přijatelná a celkově se to jeví u řeky pozitivně,
 
Řeka Odra mezi městy Nowa Sól a Krosno Odrzańskie Nowa Sól - Krosno Odrzańskie
Mezi městy Nowa Sól a Krosno Odrzańskie se Odra ubírá nejdříve na sever a pak se postupně stáčí k západu. Byly tu postaveny 2 silniční mosty a 2 železniční mosty. V provozu jsou tu 3 přívozy. Protéká nejprve zvlněnou krajinou a pak rozlehlými luhy.
 
Řeka Odra ve městě Krosno Odrzańskie Krosno Odrzańskie
Městem Krosno Odrzańskie protéká řeka Odra od východu na západ. Přijímá tu zleva přítok Bóbr a jezioro Raduszeckie. Na levém břehu tu je přístav. Byl tu postaven silniční most přes Odru a přes významné levobřežní rameno ze systému jezera Raduszeckie.
 
Řeka Odra mezi městy Krosno Odrzańskie a Eisenhüttenstadt Krosno Odrzańskie - Eisenhüttenstadt
Mezi městy Krosno Odrzańskie a Eisenhüttenstadt řeka Odra ubírá na západ a pak na sever. Přijímá tu zleva přítoky Łomianka a Nysa Łużycka. Od soutoku s řekou Nysa Łużycka tvoří hranici mezi Polskem a Německem. Řeka tu protéká rozsáhlými luhy mírně regulována.
 
Řeka Odra ve městě Eisenhüttenstadt Eisenhüttenstadt
Město Eisenhüttenstadt míjí Odra svým levým břehem při putování směrem severním. Součástí města je dříve poněkud významnější Fürstenberg. Do Odry tu ústí, či také z Odry tu vychází Oder-Spree Kanal, dokončený v roce 1891. Čistota vody v řece je solidní.
 
Řeka Odra mezi městy Eisenhüttenstadt a Frankfurt Eisenhüttenstadt - Frankfurt
Mezi městy Eisenhüttenstadt a Frankfurt se Odra ubírá převážně severním směrem. Tvoří tu hranici Polsko / Německo, přičemž pravý břeh je polský a levý německý. Přijímá tu zprava přítoky Pliszka a Ilanka. Řeka tu protéká rozsáhlými luhy s bezpočtem slepých ramen.
 
Řeka Odra mezi městy Frankfurt a Słubice Frankfurt - Słubice
Odra protéká mezi městy Franfurt a Słubice severním směrem. Vytváří tu slepá ramena, přičemž na obou stranách polsko – německé hranice byly vytvořeny v těchto slepých ramenech přístavy. Obě města spojuje 1 mezinárodní silniční most, 1 železniční most a dálniční most.
 
Řeka Odra mezi městy Frankfurt a Kostrzyn Frankfurt - Kostrzyn
Mezi městy Franfurt a Kostrzyn nad Odrą se Odra ubírá na sever až severovýchod. Ochranné hráze po obou březích brání většímu rozlití. Spousta slepých ramen svědčí o regulaci řeky v minulosti. Odra tu tvoří státní hranici mezi Německem a Polskem.
 
Řeka Odra ve městě Kostrzyn Kostrzyn
Město Kostrzyn v Polsku míjí řeka Odra svým pravým břehem, na levém břehu se nachází německá obec Küstrin-Kietz. Řeka tu tvoří veliký meandr, vlevo náhon Vorflutkanal. Je tu 1 silniční a 1 železniční most. Pod městem přibírá Odra zprava nejvýznamnější přítok, řeku Warta.
 
Řeka Odra mezi městem Kostrzyn a obcí Hohensaaten Kostrzyn - Hohensaaten
Mezi městem Kostrzyn nad Odrą a obcí Hohensaaten se Odra ubírá převážně severozápadním směrem. Pravostrannými přítoky tu jsou: Słubia, Kurzyca a Myśla. Z levého břehu pak kanály z Odry vychází, i se do ní vracejí. Po obou březích jsou slepá ramena.
 
Řeka Odra v obci Hohensaaten Hohensaaten
Obec Hohensaaten míjí Odra, tekoucí tu severovýchodním směrem. Na protějším břehu se nachází polské město Cedynia. Odra tu je propojená s důležitým kanálem Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße, se kterým je spojena pomocí menšího kanálu Wriezener Alte Oder.
 
Řeka Odra mezi obcí Hohensaaten a městem Widuchowa Hohensaaten - Widuchowa
Mezi obcí Hohensaaten a městem Widuchowa se Odra ubírá na sever a pak se stáčí na severovýchod. Po celém úseku tvoří řeka státní hranici mezi Německem a Polskem. Přijímá tu zprava přítok Ruczyca. Po levé straně Odry je tu Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße.
 
Řeka Odra ve městě Widuchowa Widuchowa
Město Widuchowa míjí Odra svým pravým břehem. Za posledním stavením je již na dohled významné rozdvojení Ody, vlevo teče Západní Odra a vpravo větší Východní Odra. V tomto úseku se nachází 2 přístavy, větší a menší. Odra je tu překrásná.
 
Západní Odra mezi městy Widuchowa a Gartz Západní Odra / Widuchowa - Gartz
Řeka Západní Odra se mezi městy Widuchowa a Gartz ubírá lužním prostředím plným slepých i živých ramen po obou březích, jakož i vyústění volních kanálů. Břehy řeky tu spojuje lávka. Levý břeh řeky je německý, pravý břeh je polský.
 
Západní Odra ve městě Gartz Západní Odra / Gartz
Město Gartz míjí Západní Odra levým břehem a ubírá se tu ladným obloukem převážně na severovýchod. Přijímá tu zleva přítok Salveybach. Západní Odra tu tvoří státní hranici mezi Německem a Polskem. Ve městě se nachází říční přístav.
 
Západní Odra mezi městy Gartz a Szczecin Západní Odra / Gartz - Szczecin
Řeka Západní Odra se mezi městy Gartz a Szczecin ubírá severním až severovýchodním směrem. Nachází se tu bezpočet slepých i poloslepých ramen na obou březích, zejména však na pravém, kde se nachází překrásné lužní území zvané Międzyodrze. Stojí tu silniční most.
 
Západní Odra ve městě Szczecin Západní Odra / Szczecin
Městem Szczecin protéká Západní Odra směrem převážně severním. Je tu spojena se souběžnou Východní Odrou několika kanály. Nachází se tu několik ostrovů různých velikostí. Při řece tu stojí spousta přístavů, doky a spousta pozoruhodných staveb.
 
Východní Odra ve městě Gryfino Východní Odra / Gryfino
Město Gryfino míjí Východní Odra svým pravým břehem. Přijímá tu pravobřežní přítok Tywa. Břehy řeky tu spojuje 1 silniční most. Bylo tu postaveno výrazné Nábřeží, pod kterým se nachází menší přístav. Čistota vody je tu velice solidní a dojem pozitivní.
 
Východní Odra mezi městy Gryfino a Szczecin Východní Odra / Gryfino - Szczecin
Mezi městy Gryfino a Szczecin se řeka Východní Odra ubírá severním až severovýchodním směrem. Na levém břehu se nachází až do pravý břeh Západní Odry překrásné lužní území zvané Międzyodrze. Břehy řeky tu spojuje dálniční msot dálnice A6. Čistota vody je tu slušná.
 
Východní Odra ve městě Szczecin Východní Odra / Szczecin
Přes město Szczecin se Východní Odra ubírá severovýchodním směrem a končí tok v jezeře Dąbie. Je to tu lužní řeka svázaná městskou zástavbou. Po obou březích se nachází spousta slepých, poloslepých i živých ramen. Stojí tu 3 silniční a 3 železniční mosty.
 
Jezioro Dąbie jako pokračování řeky Východní Odra Jezioro Dąbie
Jezero Dąbie o udávané rozloze 54,08 km2 je zásobováno především Východní Odrou pod městem Szczecin. Rozlohou jde o 4. největší jezero v Polsku. Ostrovy tu zabírají 1389 ha. Maximální hloubka je 10m. Čistota vody je tu solidní a ryby tu dorůstají rekordních velikostí.
 
Delta řeky Odra Delta Odry
Odra tvoří při ústí do Baltského moře zajímavou deltu. Tento systém navazuje na Jezero Dąbie, následuje Štětínský záliv. Z něj pak do Baltského moře vytékají 3 řeky, od východu: Dziwna, Świna a Peenestrom. Tyto řeky tvoří 2 velké ostrovy, Wolin a Usedom.
 
Neni
Neni
Neni
Neni
Neni
Neni
Neni
Neni
Partneři
Od místa zvaného Labská louka se ubírá přes města a vesnice, přibírá řeka Labe postupně přítoky a sílí. Prohlédněte si její fotografie, od pramene až do Německa. řeka Labe Můžete zde spatřit vlastní tok, soutoky, jezy, mosty, luhy a háje v okolí, stejně jako kruté zásahy člověka do čistoty vody.

Z pod vrcholu zvaného Králický Sněžník se ubírá coby zemská hranice a pak napříč celou zemí Moravou, aby opět tvořila hranicí státní. Prohlédněte si její fotografie, od pramene až do soutoku s Dunajem pod hradem Devín. řeka Morava Uvidíte nejen vlastní tok, soutoky, jezy, mosty, luhy a háje v okolí, ale i velkolepé vodní dílo Baťův kanál.

Prohlédněte si fotografie z překrásných míst v naší přírodě, nad kterými bdí zákony... chráněná území Každodenní krása přírody nám bývá často skryta, někdy ani nevíme, že již dlouhá léta chodíme kolem nám blízkého chráněného území.

Tam, kde lékařům dochází diagnóza... návrat k našim počátkům Velice jemná neinvazivní technika, osvědčující se při řešení problémů těla, nezřídka vycházejích z nitra člověka. Řeší vnitřní příčiny, nikoliv pouhé vnější příznaky.

Dopřejte si masáže v příjemném prostředí v centru města za příznivé ceny. masáže Brno
- Klasické masáže
- Lymfatické masáže
- Protimigrénové masáže
- Kraniosakrální terapie

Prohlédněte si úplné knihy z per starších autorů. stará kniha Jedná se o knihy autorů, na jejich díla již vypršela autorská práva a jsou v českém jazyce.

Zcela originální tiskem nevydané pohádky pro děti i dospělé. chaloupka Pohádkové příběhy, které vznikaly při bujné fantazii a hojného přispění dětí, které je rády poslouchaly. Pojďte s námi putovat časem i zeměmi a vraťte se do dětských let.

Přečtěte si povídky z per starších autorů, které odvál čas a znají jen nemnozí z nás. kuše Najdete zde poutavé povídky, příběhy, legendy, pověsti či životopisy.
 
Poslední aktualizace: 21.3. 2022   © 2009 - 2024 Václav Černý Šíje - sije.cz Mapa webu | Odkazy