Wrocław - kanály / Řeka OdraOlawa - Wrocław
Wrocław - řeka

Wrocław a kanály na řece Odře, to se jedná především o tyto: Stara Odra, Przekop Szczytnicki, Kanał Miejski, Kanał Żeglugowy, Kanał Powodziowy, Kanał Różanka, Kanał Opatowicki, Przekop Rędzin, Przekop Śluzy Piaskowej, Przekop Śluzy Mieszczańskiej, Kanał Odpływowy, Fosa miejska. Spletitá síť kanálů se jeví pro nově příchozího téměř bludištěm, ale po chvilce chození se tu dá vyznat a čím déle tu člověk chodí, tím se to tu zdá krásnější. Má smysl se sem podívat a to nejen na kanály Odry, Wrocław za to prostě stojí.


Kanał Opatowicki nad horním zdymadlem.
1
Horní zdymadlo, Kanał Opatowicki.
2
Kanał Opatowicki mezi zdymadly.
3
Ranní Slunce nad levobřežní hrází nedaleko Kanał Opatowicki.
4
Rozdvojení Odra / Kanał Żeglugowy (vpravo).
5
Kanał Żeglugowy ve svých počátcích.
6
Kanał Żeglugowy nad prvním zdymadlem.
7
Kanał Żeglugowy mezi zdymadly, Śluza Bartoszowice.
8
Lávka nad dolním zdymadlem, Kanał Żeglugowy, Śluza Bartoszowice.
9
Kanał Żeglugowy pod dolním zdymadlem, Śluza Bartoszowice.
10
Dolní zdymadlo, Kanał Żeglugowy, Śluza Bartoszowice.
11
Pod dolním zdymadlem, Kanał Żeglugowy, Śluza Bartoszowice.
12
Cesta po hrázi, která rozděluje Kanał Żeglugowy a Kanał Powodziowy (vlevo).
13
Malý přístav, Kanał Żeglugowy, v pozadí betonárka.
14
Most Swojczycki přes Kanał Żeglugowy.
15
Kanał Żeglugowy pod Mostem Swojczyckim.
16
Kanał Powodziowy je dále od ráze, než Kanał Żeglugowy.
17
Cesta po hrázi, rozdělující Kanał Żeglugowy a Kanał Powodziowy (vlevo).
18
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, prosklená budova mezi 2 kanály.
19
Kanał Żeglugowy mezi zdymadly, Śluza Zacisze.
20
Most přes Kanał Żeglugowy, dole Śluza Zacisze.
21
Pamětní kámen s deskou je věnován budovatelům oderské vodní cesty.
22
Pamětní kotva.
23
Pamětní lodní šroub.
24
Kanał Powodziowy pohledem z hráze, kde na druhé straně je Kanał Żeglugowy.
25
Budovatelé oderské vodní cesty v roce 2016.
26
Most Warszawski přes Kanał Żeglugowy a Staru Odru.
27
Soutok Kanał Żeglugowy / Stara Odra.
28
Kanał Powodziowy nad jezem Bartoszowice.
29
Most přes Kanał Powodziowy a jez Bartoszowice.
30
Jez Bartoszowice, Kanał Powodziowy.
31
Kanał Powodziowy pod jezem Bartoszowice.
32
Pobřežní rákosí, Kanał Powodziowy.
33
Rozdvojení Stare Odry, v pozadí Most Trzebnicki.
34
Most Trzebnicki přes Staru Odru a Kanał Różanka.
35
Most Trzebnicki pohledem z pravého břehu Kanału Różanka.
36
Stara Odra, Kanał Różanka (vpravo).
37
Most Osobowicki obývá standardní holub.
38
Horní část plavební komory nad Mostem Osobowickim.
39
Tramvaj Škoda, Most Osobowicki přes Kanał Różanka.
40
Plavební komora, Kanał Różanka Śluza Różanka.
41
Kanał Różanka, Wrocław – Różanka.
42
Do sebe zapadající mraky nad Odrou, Wrocław – Różanka.
43
Cíp začínající Kanał Miejski (vpravo).
44
Stara Odra nad dolním jezem po oddělení vody pro Kanał Miejski.
45
Vodní brána, Kanał Miejski.
46
Kanał Miejski mezi vodními branami.
47
Lávka přes Kanał Miejski.
48
Kanał Miejski a tovární komín.
49
Železniční most, Kanał Miejski.
50
Kanał Miejski a levotočivý oblouk.
51
Kanał Miejski pod železničním mostem.
52
Opuštěná budova fabriky a Kanał Miejski.
53
Cyklostezka po sladkovodní kose, vlevo Stara Odra, vpravo Kanał Miejski.
54
Kanał Miejski, levotočivý oblouk a nábřeží.
55
Jmelí na umírajícím javoru na hrázi Kanał Miejski / Stara Odra.
56
Počátek cyklostezky po hrázi Stara Odra / Kanał Miejski (vpravo).
57
Most Osobowicki přes Kanał Miejski.
58
Most Osobowicki přes Staru Odru.
59
Kanał Miejski v dolní části.
60
Kanał Miejski míří ke svému vyústění do Stare Odry.
61
Kanał Miejski a Śluza Miejska.
62
Horní zdymadlo, Śluza Miejska.
63
Schůdky do vody, Kanał Miejski.
64
Kanał Miejski se vrací do Stare Odry, vlevo přístavní jeřáby.
65
Jez Szczytniki pohledem shora.
66
Jez Szczytniki pohledem zespoda.
67
Rozdvojení Stara Odra / Przekop Szczytnicki.
68
Most přes Staru Odru, Wrocław u ZOO.
69
Stezka ve výstavbě na levém břehu Stare Odry.
70
Most Szczytnicki, Stara Odra.
71
Most Szczytnicki přes Staru Odru.
72
Stara Odra nedaleko hřbitova.
73
Rozdvojení Kanał Miejski / Stara Odra (vpravo).
74
Stara Odra, poté, co ji vzal část vody Kanał Miejski.
75
Jez Psie Pole, Stara Odra, pohled shora.
76
Jez Psie Pole, Stara Odra, pohled zespoda.
77
Soutok Stara Odra / Kanał Powodziowy (vzadu).
78
Stara Odra přijímá Kanał Powodziowy.
79
Most Warszawski z levého břehu Stare Odry.
80
Stara Odra a Most Warszawski.
81
Menší kanál se vlévá do Stare Odry.
82
Železniční most přes Staru Odru.
83
Stara Odra ve své klidné části, Wrocław.
84
Cyklistka s batůžkem, sluchátky a v sukýnce, na stezce, odkud je rozhled na Staru Odru a Kanał Miejski.
85
Téměř dobudovaná stezka po levém břehu Stare Odry.
86
Most Trzebnicki přes Staru Odru.
87
Jez Różanka pohledem shora.
88
Jez Różanka pohledem zespoda.
89
Terénní úpravy na levém břehu Stare Odry.
90
Most Osobowicki přes Staru Odru.
91
Stara Odra pod Mostem Osobowickim.
92
Kamenná cesta, vlevo Kanał Miejski, vpravo Stara Odra.
93
Stara Odra, než přijme Kanał Miejski.
94
Soutok Stara Odra / Kanał Różanka.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:39:07 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Olawa | Olawa - Wrocław - Po proudu:Wrocław - řeka | Wrocław - Brzeg Dolny
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!