Řeka Odra / OlawaBrzeg - Olawa
Olawa - Wrocław

Přes město Olawa se řeka Odra ubírá severozápadním směrem a pak se stáčí k severu. Přibírá tu malý levobřežní přítok. Byl tu vybudován olawský vodní uzel, sestávající z těchto částí: jez na Odře, dvě dvojice zdymadel, kratší plavební komora po levé straně jezu, delší levobřežní plavební komora, Kanał Młyński mezi plavebními komorami a vodní elektrárna. Nachází se tu malý přístav. Na jižním ostrově se nachází písník Piaski. Byl tu postaven 1 silniční most přes Odru a několik mostů a lávek přes kanály. Čistota vody je tu přijatelná, rybáři rozhodně mají kam jít.


Rozdvojení Odry v obci Ścinawa Polska nad Olawou.
1
Jez na Odře, Olawa.
2
Levobřežní plavební komora u jezu na Odře, Śluza Oława I.
3
Spodní část levobřežní plavební komory u jezu na Odře, Śluza Oława I.
4
Návrat levobřežní plavební komory do Odry, Śluza Oława I.
5
Cesta po levém břehu Odry, Olawa.
6
Můstek do Odry, Olawa.
7
Odra přijímá zpátky Kanał Młyński a Kanał do Śluzy.
8
Kanał do Śluzy nad Olawou.
9
Ne každá loď v přístavu bude opět spuštěna na vodu.
10
Přístav Olawa a dřevěné molo.
11
Přístav Olawa pojme pár lodí.
12
Přístav Olawa je malý, ale pěkný.
13
Kanał do Śluzy v Olawě.
14
Schůdky k vodě a lodní značka, Kanał do Śluzy, Olawa.
15
Nad zdymadlem, Śluza Oława II.
16
Mezi zdymadly, Śluza Oława II.
17
Most nad spodním zdymadlem, Śluza Oława II.
18
Pod spodním zdymadlem, Śluza Oława II.
19
Schůdky do plavebního kanálu, Śluza Oława II.
20
Spodní část plavebního kanálu, Śluza Oława II.
21
Levobřežní přítok v Olawě posiluje plavební kanál Odry.
22
Kanał Młyński ve své horní části.
23
Lávka přes Kanał Młyński.
24
Umělý ostrov mezi Odrou a jejími kanály v Olawě.
25
Kanał Młyński a jeho křoví.
26
Jedna z lávek v Olawě.
27
Most přes Kanał Młyński, ulice Zwierzyniec Duży, Olawa.
28
Porosty lemují Kanał Młyński.
29
Lávka nad vodní elektrárnou, Kanał Młyński, Olawa.
30
Vodní elektrárna, Kanał Młyński, Olawa.
31
Odra mezi návratem kanálů a silničním mostem, Olawa.
32
Odra nad silničním mostem, Olawa.
33
Silniční most přes Odru, Olawa.
34
Silniční most Odra, Olawa.
35
Odra pod silničním mostem, Olawa.
36
Levobřežní ochranná hráz Odry, Olawa.
37
Levobřežní niva Odry v dolní části Olawy.
38
Pěšina po levobřežní hrázi Odry v dolní části Olawy.
39
Čistička odpadních vod pro Olawu se nachází na levém břehu Odry pod městem.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:37:52 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Brzeg | Brzeg - Olawa - Po proudu:Olawa - Wrocław | Wrocław - řeka
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!