Řeka Odra / BrzegOpole - Brzeg
Brzeg - Olawa

Přes město Brzeg se řeka Odra ubírá severozápadním směrem. Byl tu postaven jez, který dal vzniknout pravobřežnímu plavebnímu kanálu kolem města. Krom toho tu je také levobřežní mlýnský náhon, poněkud členitý, však využívaný vodní elektrárnou. Byl tu postaven silniční most přes řeku Odru, také přes plavební kanál a ještě menší most na největší ostrov v řece zde. Nachází se zde malý přístav. Čistota vody se zdá býti přijatelná, také rybáři tu rozhodně mají kam jít.


Soutok dvou ramen Odry nad městem Brzeg.
1
Odra nad městem Brzeg.
2
Wieża ciśnień na levém břehu Odry, Brzeg, ul. Rybacka.
3
Odra nad jezem, Brzeg.
4
Jez na Odře, Brzeg.
5
Pod jezem na Odře, Brzeg.
6
Písek u Odry v Brzegu mezi jezem a silničním mostem.
7
Odra v Brzegu mezi jezem a silničním mostem.
8
Most na ostrov na Odře, Brzeg, Kępa Młyńska.
9
Budova k malé vodní elektrárně na levobřežním mlýnském náhonu Odry, Brzeg.
10
Rybochod u malé vodní elektrárny na levobřežním mlýnském náhonu Odry, Brzeg.
11
Česla malé vodní elektrárny na levobřežním mlýnském náhonu Odry, Brzeg.
12
Návrat vody do Odry z malé vodní elektrárny na levobřežním mlýnském náhonu Odry, Brzeg.
13
Věž radnice, Brzeg, toho času v opravě.
14
Levobřežní mlýnský náhon nad návratem do Odry v Brzegu.
15
Návrat levobřežního mlýnského náhonu do Odry, Brzeg.
16
Ostrůvky v Odře nad mostem, Brzeg.
17
Silniční most přes Odru, Brzeg.
18
Odra v Brzegu pod silničním mostem.
19
Opuštěné nástupiště veslařů na pravém břehu Odry, Brzeg.
20
Odra v sousedství parku, Brzeg.
21
Marina Brzeg na pravém břehu Odry.
22
Brama Odrzańska, pozůstatek fortifikace města Brzeg na levém břehu Odry.
23
Srdce soutoku Odry a plavebního kanálu (vpravo) pod městem Brzeg.
24
Drobné vrbové křoví u Odry pod městem Brzeg.
25
Odra pod městem Brzeg.
26
Rozbřesk nad pravobřežní nivou Odry u města Brzeg.
27
Loď na pravobřežním plavebním kanále Odry kolem města Brzeg.
28
Silniční most přes pravobřežní plavební kanál Odry u města Brzeg za zajímavých světelných podmínek.
29
Zapadající Slunce pod obloukem mostu nad plavebním kanálem Odry kolem města Brzeg.
30
Zapadající Slunce se ztrácí v mracích nad plavebním kanálem Odry kolem města Brzeg.
31
Odraz zapadajícího Slunce v hladině plavebního kanálu Odry kolem města Brzeg.
32
Rozčeřená večerní hladina plavebního kanálu Odry kolem města Brzeg.
33
Slunce zapadá nad plavebním kanálem Odry kolem města Brzeg.
34
Večerní Slunce v lužním křoví u plavebního kanálu Odry kolem města Brzeg.
35
Západ Slunce nad plavebním kanálem Odry kolem města Brzeg.
36
Slunce je kouzelník a v deštivém dni dokáže vyvolat údiv, když se ukáže nad plavebním kanálem Odry kolem města Brzeg.
37
Lužní západ Slunce u plavebního kanálu Odry kolem města Brzeg.
38
Lužní jezírko u plavebního kanálu Odry kolem města Brzeg.
39
Návrat pravobřežního kanálu do Odry pod městem Brzeg.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:37:29 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Opole | Opole - Brzeg - Po proudu:Brzeg - Olawa | Olawa
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!