Řeka Odra / Olawa - WrocławOlawa
Wrocław - řeka

Mezi městy Olawa a Wrocław se Odra ubírá převážně severozápadním směrem. Přijímá tu zprava podstatnější přítok Smortawa. Ve své dolní části se tu Odra rozděluje na dvě části. Na ostrově takto vzniklém se nachází poloslepé rameno, někdy zvané jezero Bajkal které se jeví také jako písník a má vcelku čistou vodu, vhodnou ke koupání. Na Odře tu byly postaveny 2 jezy: Ratowice a Janowice. Břehy řeky tu spojuje 1 železniční most, 1 silniční most a 2 silniční mosty přes pravé rameno Odry. Řeka tu blízce míjí tyto obce: Stary Otok, Siedlce, Jelcz, Łeg, Ratowice, Kotowice, Czernica, Jeszkowice, Janowice, Gajków, Blizanowice, Kamieniec Wrocławski, Łany, Trestno. Pozoruhodná je rozhledna na levém břehu u obce Kotowice, odkud je po okolních rovinách báječný rozhled, vidět lze mimo jiné horu Ślęża, mrakodrap Wrocław, ale také Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Králický Sněžník a Praděd. Čistota vody v řece je tu velice slušná, rybáři tu mají bezpočet vhodných míst.


Levobřežní niva Odry nad obcí Siedlce.
1
Polní cesta levobřežní nivou Odry nad obcí Siedlce.
2
Lužní oko v levobřežní nivě Odry u obce Siedlce.
3
Pšeničný lán v levobřežní nivě Odry u obce Siedlce.
4
Levobřežní slepé rameno u obce Siedlce působí opravdu vyumělkovaně, asi jako anglický park vůči lužnímu lesu.
5
Oblouk protipovodňové hráze s cestou po její koruně u obce Siedlce.
6
Rozlehlá levobřežní niva Odry mezi obcemi Siedlce a Kotowice.
7
Vskutku lužní prakovitá vrba na levém břehu Odry nad obcí Kotowice.
8
Lužní záliv na Odře nad jezem Ratowice.
9
Vlnky na Odře nadržené jezem Ratowice.
10
Odra nad jezem Ratowice, v pozadí je již vidět rozdvojení.
11
Rozdvojení Odry nad jezem Ratowice.
12
Čáp nad Odrou je ve svém přirozeném prostředí.
13
Jmelím napadený topol na levém břehu Odry nad jezem Ratowice.
14
Jmelí postupně svého hostitele sžírá, vysává z něj energii a nakonec nad ním vítězí a tím samo tím ztrácí hostitele.
15
Mrak ve tvaru otočeného hříbku nad Odrou.
16
Cesta podél Odry nad jezem Ratowice před rozdvojením.
17
Rozdvojení Odry, vpravo řeka, vlevo plavební komora.
18
Bodláčí na levém břehu plavební komory Ratowice.
19
Počátek levobřežní plavební komory Ratowice.
20
Lávka přes jez na Odře Ratowice.
21
Levobřežní plavební komora Ratowice.
22
Jez na Odře Ratowice pohledem shora přes plavební komoru.
23
Plavební komora Ratowice ve své horní části.
24
Malé přístaviště na plavební komoře Ratowice.
25
Plavební komora Ratowice mezi zdymadly.
26
Dolní zdymadlo plavební komory Ratowice pohledem shora.
27
Lávka nad dolním zdymadlem plavební komory Ratowice.
28
Boční pohled na dolní zdymadlo Ratowice.
29
Spodní část plavební komory Ratowice.
30
Dubové soušky u plavební komory Ratowice.
31
Plavební komora Ratowice v dolní části.
32
Lužní bok.
33
Levobřežní slepé rameno Odry nedaleko obce Kotowice.
34
Odra z ptačí perspektivy.
35
Obec Czernica na pravém břehu Odry pohledem z rozhledny Kotowice.
36
Odra míří na Wrocław, pohled z rozhledny Kotowice, vidět je železniční most, obec Jeszkowice a v pozadí mrakodrap Wrocław.
37
Západní pohled z rozhledny Kotowice, hora Ślęża, mrakodrap Wrocław.
38
Železniční most přes Odru u obce  Czernica.
39
Odra nad železničním mostem  Czernica.
40
Železniční most přes Odru  Czernica.
41
Příhradová ocelová konstrukce železničního mostu přes Odru u obce Czernica.
42
Odra pod železničním mostem  Czernica.
43
Zvýšená betonová hráz na pravém břehu Odry u obce Jeszkowice.
44
Rozdvojení Odry u obce Jeszkowice.
45
Odlesk Slunce v pravém rameni Odry u obce Jeszkowice.
46
Horní část plavební komory Janowice.
47
Racek značkuje zařízení plavební komory Janowice.
48
Plavební komora Janowice.
49
Mezi zdymadly plavební komory Janowice.
50
Obě zdymadla plavební komory Janowice.
51
Most nad dolním zdymadlem plavební komory Janowice.
52
Vodní elektrárna Janowice.
53
Kostel św. Małgorzaty, Gajków.
54
Pravobřežní hráz Odry u obce Kamieniec Wrocławski.
55
Pravé rameno Odry u obce Kamieniec Wrocławski.
56
Ocelový most přes pravé rameno Odry u obce Kamieniec Wrocławski.
57
Pravé rameno Odry u obce Kamieniec Wrocławski míří k splynutí s levým ramenem, aby se řeka zase rozdělila.
58
Fantastické místo na Odře, jezero Bajkal, které je vlastně poloslepým ramenem.
59
Začínající a končící Bajkal coby poloslepé pravobřežní rameno, nacházející se na oderském ostrově.
60
Levé rameno Odry je spojené s jezerem Bajkal, jako s poloslepým ramenem.
61
Levé rameno Odry pod Bajkalem.
62
Spojení pravého a levého ramene Odry u obce Kamieniec Wrocławski.
63
Odra u obce Kamieniec Wrocławski.
64
Silniční most přes Odru, východní obchvat Wrocławia mezi obcemi Kamieniec Wrocławski a Łany, mířící na obec Blizanowice.
65

Počet fotografií: 65 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:38:07 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Brzeg - Olawa | Olawa - Po proudu:Wrocław - řeka | Wrocław - kanály
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!