Řeka Odra / Ostrava - RacibórzOstrava
Racibórz

V úseku Ostrava - Racibórz se Odra ubírá ponejprv severovýchodním směrem a pak se postupně stáčí na severozápad, kterýžto směr jí dlouho vydrží. Přijímá tu tyto přítoky zleva: Koblovský potok, Bełk, Psina, zprava: Bajcůvka, Bohumínská stružka, Olše / Olza. V krátkém úseku tvoří státní hranici mezi Českou republikou a Polskem. Tok Odry zpomaluje 1 vodní stupeň a s ním související suchý polder. Byly tu postaveny 2 dálniční mosty na dálnici D1, 3 silniční mosty, 2 železniční mosty, 2 lávky pro pěší a 1 produktovodní most. Nejkrásnější úsek ponechaný alespoň částečně přirozenému chování řeky je právě ten hraniční, podél chráněného území Hraniční meandry Odry. Ostatní úseky jsou poměrně regulované a to spíše přiměřeně. Podél toku se nachází obce a města: Bohumín, Chałupki, Zabełków, Olza, Rozsków, Odra, Krzyżanowice, Buków, Ligota Tworkowska a Nieboczowy. Je to úsek střídavě velice hezký a velice zajímavý.


Jarní Odra u Vrbice.
1
Zpevněná cesta po levém břehu Odry mezi Koblovem a Antošovicemi.
2
Zpevněná cesta po levém břehu Odry, vlevo písník.
3
Husté porosty na levém břehu Odry mezi Koblovem a Antošovicemi.
4
Projít podél Odry tu není v době vegetace zrovna snadné.
5
Regulované koryto Odry nad dálničním mostem, mezi Ostravou a Bohumínem.
6
Kulovitý průzor na nosné lano dálničního mostu D1 přes Odru mezi Ostravou a Bohumínem.
7
Mohutný středový pilíř nese váhu své části dálničního mostu přes Odru, dálnice D1, mezi Ostravou a Bohumínem.
8
Dálniční most přes Odru, dálnice D1, mezi Ostravou a Bohumínem.
9
Snížený profil pod dálničním mostem přes Odru, dálnice D1, mezi Ostravou a Bohumínem.
10
Mezi Ostravou a Bohumínem se dá dobře projet po levém břehu Odry na kole.
11
Architektonicky zdařilý dálniční most přes Odru, dálnice D1, mezi Ostravou a Bohumínem.
12
Zpevněná cesta luhem po levém břehu Odry mezi Ostravou a Bohumínem.
13
Vrby se vyjímají z lužních porostů na levém břehu Odry pod dálničním mostem mezi Ostravou a Bohumínem.
14
Rozcestí u rybníka Mžíkovec na levém břehu Odry mezi Ostravou a Bohumínem.
15
Odra nad Antošovickou lávkou.
16
Antošovická lávka je přístupná jen pěším a cyklistům.
17
Odra pod Antošovickou lávkou.
18
Produktovodní most přes Odru nad dálničním mostem u Bohumína.
19
Cesta po pravém břehu Odry nad dálničním mostem u Bohumína.
20
Mohutná prakovitá vrba pravém břehu Odry nad dálničním mostem u Bohumína.
21
Dálniční most přes Odru, dálnice D1 u Bohumína.
22
Odraz dálničního mostu v hladině Odry se slunečným pruhem uprostřed.
23
Topoly na pravém břehu Odry nad Bohumínem.
24
Poklidná Odra nad česko-polskou hranicí.
25
Železniční most přes Odru na trase Bohumín – Chałupki.
26
Rybář na Odře pod dvoukolejným železničním mostem na trase Bohumín – Chałupki.
27
Zbytky dřevěných pilířů pod dvoukolejným železničním mostem na trase Bohumín – Chałupki.
28
Železniční pohlede přes česko-polskou hranici po dvoukolejném mostě na trase Bohumín – Chałupki.
29
Dilatační spára koleje na české straně dvoukolejného železničního mostu na trase Bohumín – Chałupki.
30
Hraniční silniční most přes Odru, silnice I/67 – Česká republika, I/78 – Polsko.
31
Odraz slunečních paprsků v Odře mezi silničním a železničním mostem u Bohumína.
32
Na silničním mostě přes Odru, silnice I/67 – Česká republika, I/78 – Polsko.
33
Bývalý strážní domeček na české straně hraničního mostu přes Odru.
34
Silniční most přes Odru je hraniční, spojuje Bohumín a Chałupki.
35
Pravobřežní hráz Odry pod silničním mostem na trase Bohumín – Chałupki.
36
Regulovaná Odra, hraniční řeka mezi Českou republikou a Polskem.
37
Pohled přes Odru z České republiky do Polska.
38
Závora u Odry nedaleko Bohumína.
39
Vodárenský objekt na pravém břehu Odry pod Bohumínem.
40
Kostel Narození Panny Marie Bohumín.
41
Odra protéká po hranici státní a také po hranici chráněného území Hraniční meandry Odry.
42
Souška na mělčině Odry uvízlá, pohled z chráněného území Hraniční meandry Odry.
43
Lužní prostředí Odry na hranici Česká republika – Polsko, chráněné území Hraniční meandry Odry.
44
Záliv a poloostrov na Odře pohled z české strany z chráněného území Hraniční meandry Odry na luh na polské straně.
45
Hraniční meandr Odry viděný z chráněného území Hraniční meandry Odry.
46
Kamenný zához na pravém břehu Odry poněkud stabilizuje státní hranici, pohled z chráněného území Hraniční meandry Odry.
47
Velké Kališovo jezero, severní část, pohled z chráněného území Hraniční meandry Odry.
48
Bohumínská stružka nad soutokem s Odrou.
49
Soutok Odra / Bohumínská stružka, Šunychl.
50
Odpočívka na pravém břehu Odry nedaleko Šunychlu, na hranici chráněného území Hraniční meandry Odry.
51
Odra coby státní hranice Česká republika – Polsko, český pravý břeh je zpevněn larsenovou stěnou.
52
Larsenová stěna zpevňuje pravý břeh Odry u Šunychlu.
53
Slunce v čeřící se Odře nezná hranic.
54
Levotočivý oblouk Odry pod Šunychlem v chráněném území Hraniční meandry Odry.
55
Lodní úchyt na pravém břehu Odry pod Šunychlem, nad larsenovou stěnou.
56
Odra nad soutokem s řekou Olše / Olza v chráněném území Hraniční meandry Odry.
57
Regulovaná řeka Olše / Olza nad soutokem s Odrou v chráněném území Hraniční meandry Odry.
58
Cíp soutoku Odra / Olše (vlevo) v chráněném území Hraniční meandry Odry.
59
Hraniční mezník na soutoku řek Odra a Olše / Olza v chráněném území Hraniční meandry Odry.
60
Detail hraničního mezníku Česká republika – Polsko na soutoku řek Odra a Olše / Olza v chráněném území Hraniční meandry Odry.
61
Přízemní pohled na hraniční mezník v cípu soutoku řek Odra a Olše / Olza v chráněném území Hraniční meandry Odry.
62
Nejzazší cíp soutoku řek Odra a Olše / Olza v chráněném území Hraniční meandry Odry. Cíp je ještě český, ostatní pevná zem je polská.
63
Topol v cípu v soutoku řek Odra a Olše / Olza v chráněném území Hraniční meandry Odry.
64
Soutok Odra a Olše / Olza pohledem z mostu u obce Olza.
65
Silniční most přes Odru u obce Olza.
66
Večerní Slunce zalévá most přes Odru u obce Olza.
67
Mostní schody zalité večerními slunečními paprsky.
68
 Večerní Slunce nad Odrou u obce Olza.
69
Železniční most přes Odru u obce Olza.
70
Večer na Odře u obce Olza.
71
Protipovodňová hráz na pravém břehu Odry u obce Odra.
72
Zatopený lom na pravém břehu Odry u obce Odra.
73
Večerní Slunce nad Odrou u obce Odra.
74
Kamenná hráz přes zátopové území Odry zvané Polder Buków.
75
Vodočet u Odry, Polder Buków.
76
Večerní Slunce zachází za Polder Buków.
77
Zvláštní odstín oranžového Slunce věstí přibývající oblačnost, Odra, Polder Buków.
78
Chátrající cesta přes Polder Buków na pravém břehu Odry.
79
Stopień Wodny Buków s lávkou a vodočtem.
80
Romantické zapadající Slunce nad Odrou u obce Buków.
81
Odra nad silničním mostem u obce Buków, jinak též končící Polder Buków.
82
Silniční most, Odra, Buków.
83
Odra pod silničním mostem u obce Buków.
84
Ranní Odra u obce Buków.
85
Rozestavěný most přes Odru u obce Buków.
86
Odra pod obcí Buków.
87
Odra u obce Ligota Tworkowska.
88
Odra u obce Nieboczowy.
89
Soutok Odra / Psina nedaleko obce Nieboczowy.
90
Proudem omletý malý kmen na pravém břehu Odry pod soutokem s řekou Psina.
91
Písník na pravém břehu Odry u obce Nieboczowy.
92
Odra v úseku Nieboczowy – Racibórz.
93
Erozní pravý břeh Odry v úseku Nieboczowy – Racibórz.
94
Uměle vytvořený písník tvaru kanálu na pravém břehu Odry nad městem Racibórz.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:34:20 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Studénka - Ostrava | Ostrava - Po proudu:Racibórz | Racibórz - Kędzierzyn-Koźle
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!