Řeka Odra / RacibórzOstrava - Racibórz
Racibórz - Kędzierzyn-Koźle

Přes slezské město Racibórz se Odra ubírá převážně severním směrem. Před městem se z něj odděluje vodní dílo kanał Ulga. Tento kanál odlehčuje Odře, což může být významné v dobách vysoké vody. Pod městem se vrací zpět do Odry. Přes Odru tu byly postaveny 2 silniční mosty, 2 lávky pro pěší, 1 železniční most a 1 produktovodní most. Přes kanał Ulga byly postaveny 2 silniční mosty, 1 most s polní cestou a 1 železniční most. Byl tu též postaven 1 jez, kterému by bylo vhodnější říkat protipovodňový stupeň. Kolem města Racibórz je řešena protipovodňová ochrana zejména pomocí hrází, po kterých jsou vedeny cyklostezky a již zmíněného kanału Ulga. Čistota vody odpovídá průmyslovému městu, je spíše nevalná.


Rozdvojení Odry před městem Racibórz pohledem z jeho cípu. Vlastní tok Odry je levým ramenem, zde vpravo a Kanał Ulga je pravým ramenem, zde vlevo.
1
I LOVE YOU, inu nápisy, kterým je celosvětově rozumět, zde jeden takový v rozdvojení Odra / kanał Ulga nad městem Racibórz.
2
Račte zavolat dívce na telefonu.
3
Odra oslabená o kanał Ulga nad městem Racibórz se zaplavovaným srdcem roztoku.
4
Regulovaná Odra nad městem Racibórz.
5
Cyklostezka Racibórz – Wały vede po protipovodňové hrázi kolem města Racibórz a dělí řeku Odru a kanał Ulga.
6
Kamenné koryto Odry nad protipovodňovým stupněm nad městem Racibórz.
7
Odra se blíží k protipovodňovému stupni nad městem Racibórz.
8
Protipovodňový stupeň na řece Odře nad městem Racibórz v případě potřeby zadrží vodu tak, aby šla kolem vodního díla kanał Ulga.
9
Vývařiště na Odře pod protipovodňovým stupněm nad městem Racibórz.
10
Pod protipovodňovým stupněm nad městem Racibórz.
11
Oslabená Odra uhání na Racibórz.
12
Vodočet na Odře, Racibórz.
13
Znečištění Odry v pobřežní trávě, Racibórz.
14
Lužní charakter Odry uvnitř města Racibórz nedaleko fotbalového hřiště.
15
Polomostek na levém břehu Odry snad slouží k odběru vody, Racibórz.
16
Produktovodní most přes Odru, Racibórz.
17
Regulovaná Odra v Racibórzu.
18
Odra nad mostem, ul. Piaskowa, Racibórz nedaleko nádraží.
19
Most přes Odru, ul. Piaskowa, Racibórz nedaleko nádraží.
20
Odra pod mostem, ul. Piaskowa, Racibórz obtéká nádraží.
21
Pravobřežní betonová ochranná hráz Odry v Racibórzu.
22
Odra protéká kolem elektrotechnického závodu v Racibórzu.
23
Odra nad železničním mostem, Racibórz.
24
Železniční most, Odra, Racibórz.
25
Nízké peřeje Odry, Racibórz, pod železničním mostem.
26
Studnová dvojčata, Racibórz, Odra, levý břeh.
27
Cyklostezka na pravém břehu Odry, Racibórz.
28
Most přes Odru, Racibórz, ul. Armii Krajowej.
29
Odra Racibórz, zamek Piastowski a pivovar vpravo za stromy.
30
Napřímená Odra, Racibórz, poblíž zámeckého parku.
31
Kajakový přístav, Odra, Racibórz.
32
Zlomená vrba, Racibórz, pravý břeh Odry.
33
Lávka přes Odru nedaleko hřbitova sovětských vojáků.
34
Pohled zespoda na nosník lávky přes Odru nedaleko hřbitova sovětských vojáků.
35
Odra nedaleko hřbitova sovětských vojáků.
36
Jeden z mnoha pomníků na hřbitově sovětských vojáků na levém břehu Odry.
37
Sovětský svaz už není, ale sovětští vojáci položili své životy při závěrečných bojích 2. světové války na německém území ve Slezsku, které dnes patří Polsku.
38
Pamětní kámen slezským povstalcům z roku 1921.
39
Odra, Racibórz, v dáli kostel św. Mikołaja.
40
Kanalizační výpust do Odry, Racibórz pod starou střelnicí.
41
Kanalizační vyústění do Odry, Racibórz pod starou střelnicí.
42
Cyklostezka Racibórz – Wały v dolní části obydleného území.
43
Sjezd z cyklostezky u Odry dolů k jezeru Piątka.
44
Chvilkové projasnění temné oblohy nad cyklostezkou Racibórz – Wały.
45
Cyklostezka Racibórz – Wały pod temnou oblohou.
46
Jezero Piątka je písník na pravém břehu Odry nedaleko soutokem s kanałem Ulga.
47
Odra nad místem, kde přibírá zpět kanał Ulga.
48
Soutok Odra / kanał Ulga pod městem Racibórz.
49
Brána, kanał Ulga nad městem Racibórz.
50
Suchem rozpraskaný náplav u kanału Ulga nad městem Racibórz.
51
Kanał Ulga nad mostem nad městem Racibórz.
52
Ocelový most přes kanał Ulga nad městem Racibórz.
53
Kanał Ulga pod mostem nad městem Racibórz.
54
Kanał Ulga nad mostem Racibórz- Obora, ul. Rybnicka.
55
Kanalizační vyústění do kanału Ulga nad mostem Racibórz- Obora.
56
Most přes kanał Ulga, Racibórz- Obora, ul. Rybnicka.
57
Kanał Ulga vlevo Racibórz, vpravo Obora.
58
Kanalizační zařízení na protipovodňové hrázi u kanału Ulga.
59
Železniční most, kanał Ulga, trať Racibórz – Rybnik.
60
Železniční most, kanał Ulga pohled směr Racibórz – Rybnik.
61
Levý břeh kanału Ulga.
62
Rozšafný most, kanał Ulga, Racibórz – Markowice, silnice 919.
63
Silniční most, kanał Ulga, Racibórz – Markowice, silnice 919.
64
Silnice 919, most, kanał Ulga, Racibórz – Markowice.
65
Kanał Ulga míří k Odře, kde se s ní opět spojí.
66
Roviny kolem kanału Ulga již uvádějí rozlehlé polské nížiny.
67
Kopřivy na břehu kanału Ulga nad vyústěním do Odry pod městem Racibórz.
68
Kanał Ulga je regulovaný, jak jinak, zde těsně nad návratem do Odry nad městem Racibórz.
69
Jeden z mnoha písníků na pravém břehu Odry pod městem Racibórz.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:34:57 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Ostrava | Ostrava - Racibórz - Po proudu:Racibórz - Kędzierzyn-Koźle | Kędzierzyn-Koźle
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!