Řeka Odra / Kędzierzyn-KoźleRacibórz - Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyn-Koźle - Opole

Přes město Kędzierzyn-Koźle protéká Odra severovýchodním směrem. Přibírá tu zleva přítok Kłodnica a Kanał Gliwicki a zleva Potok Lineta. Odra tu má ve své části 2 ramena, Byl tu postaven jez na levém rameni a kolem něj pak vlevo ještě plavební komora. Břehy jsou tu regulované, místy betonovou navigací. V místě, kde posiluje Odru Kanał Gliwicki, začíná splavný úsek Odry, v různých dobách různě využívaný. Čistota vody je tu nevalná, ale oproti výše položeným místům relativně lepší.


Ranní opar na mostě přes Odru, silnice I/40, Kędzierzyn-Koźle.
1
Most přes Odru, silnice I/40, Kędzierzyn-Koźle.
2
Pod mostem přes Odru, silnice I/40, Kędzierzyn-Koźle.
3
Soutok Odra / Klodnica zastřený ranním oparem.
4
Rybářské zátiší na Odře.
5
Slunce se probíjí oparem nad Odrou.
6
Odra nad rozdvojením, Kędzierzyn-Koźle.
7
Naplaveniny na levém břehu Odry nad rozdvojením, Kędzierzyn-Koźle.
8
Pahýl na cípu rákosiny na levém břehu Odry nad rozdvojením, Kędzierzyn-Koźle.
9
Bylismy-Jestesmy-Bedziemy, Kędzierzyn-Koźle, pomník na událost z dubna 1945, na přechod na levý břeh Odry.
10
Malý park na levém břehu Odry, Kędzierzyn-Koźle.
11
Vyšší levobřežní hráz Odry, Kędzierzyn-Koźle.
12
Bezejmenný přítok posiluje Odru zleva v Kędzierzyn-Koźle, objem vody je však Iluzorní, způsobený až vlastní řekou.
13
Odra vystupuje z oparu, Kędzierzyn-Koźle, těsně nad rozdvojením.
14
Rozdvojení Odry, Kędzierzyn-Koźle.
15
Kdosi na Odře hasil žízeň a poněkud opomenul odnést si po sobě lahev.
16
Levobřežní hráz Odry s panelovým zvýšením, Kędzierzyn-Koźle.
17
Pomník povstalcům a bojovníkům za osvobození Slezska z let 1921, 1939 a 1945, levý břeh Odry, Kędzierzyn-Koźle.
18
Most im. Józefa Długosza, Kędzierzyn-Koźle pohledem po proudu.
19
Most im. Józefa Długosza, Kędzierzyn-Koźle.
20
Panelová levobřežní navigace Odry, Kędzierzyn-Koźle.
21
Odra ad jezem, Koźle.
22
Śluza Koźle, lávka přes zdymadlo.
23
Plavební komora, Koźle, levý břeh Odry.
24
Jez na Odře, Koźle.
25
Napěněná Odra pod jezem, Koźle.
26
Plavební značka na levém břehu Odry pod jezem Koźle.
27
Dolní zdymadlo plavební komory, Koźle.
28
Levobřežní kanál Odry pod plavební komorou Koźle, nad soutokem s Potokem Lineta.
29
Pohled proti proudu pravého ramene Odry na rozdvojení, Kędzierzyn-Koźle.
30
Most přes pravé rameno Odry, Kędzierzyn-Koźle, ulice Xawerego Dunikowskiego pohledem z horního boku.
31
Nahoře na mostě přes pravé rameno Odry, Kędzierzyn-Koźle, ulice Xawerego Dunikowskiego.
32
Pravé rameno Odry pod mostem, ulice Xawerego Dunikowskiego.
33
Vrata spojnice mezi rameny Odry, Kędzierzyn-Koźle.
34
Spojení obou ramen Odry ve městě Kędzierzyn-Koźle.
35
Spojená Odra nad železničním mostem, Kędzierzyn-Koźle.
36
Stožár elektrického vedení na pravém břehu Odry, Kędzierzyn-Koźle.
37
Odra nad železničním mostem, Kędzierzyn-Koźle.
38
Železniční most přes Odru, Kędzierzyn-Koźle.
39
Odra pod železničním mostem, Kędzierzyn-Koźle brzy přibere Kanał Gliwicki.
40
Kanał Gliwicki posiluje Odru zprava pod městem Kędzierzyn-Koźle. Dříve byl hojně využívaný pro lodní přepravu zboží, v poslední době uhlí, ovšem časy se mění.
41
Kanał Gliwicki ústí do Odry pod městem Kędzierzyn-Koźle.
42
Odra pod městem Kędzierzyn-Koźle, vpravo je vidět cíp ústí Kanał Gliwicki.
43
Zvýšená levobřežní hráz Odry pod městem Kędzierzyn-Koźle.
44
Ohlédnutí proti proudu Odry pod městem Kędzierzyn-Koźle, vzadu vlevo je vidět Kanał Gliwicki.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:35:35 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Racibórz | Racibórz - Kędzierzyn-Koźle - Po proudu:Kędzierzyn-Koźle - Opole | Opole
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!