Řeka Odra / OstravaStudénka - Ostrava
Ostrava - Racibórz

Ostrava je jediné krajské město na Odře v České republice. Řeka se tu ubírá převážně severovýchodním směrem. Přijímá tu tyto přítoky zleva: Porubka, Opava, Ludgeřovický potok, zprava: Zábřežka, Černý potok, Ostravice, Vrbická stružka, Bajcůvka. Tok Odry je tu spoután 6 jezy: Výškovice (říční práh), Zábřeh, Svinov (říční práh), Lhotka, Přívoz, Koblov. Břehy řeky tu spojuje 7 silničních mostů, z toho 1 dálniční, 2 železniční mosty a několik lávek a produktovodních přemostění. Také se tu nachází 2 pozůstatky po bývalých mostech. Odra se tu města dotýká pouze okrajově, kolem je plno slepých ramen, zeleně a průmyslových pozůstatků. Podél celého toku je tu možné vcelku bez problémů projet na kole, či projít pěšky. Čistota vody sice není na nejvyšší úrovni, ale vzhledem k průmyslovému charakteru města je jistě přijatelná. Dá se tu potkat množství rybářů, což svědčí o solidní přítomnosti ryb. V blízkosti řeky se nacházejí chráněná území: Polanský les, Rezavka a Landek. Má smysl vnímat tu Odru v širších souvislostech a jistě se sem i podívat.


Odra přitéká do Ostravy z krásných luhů.
1
Silniční most přes Odru v místě zvaném Na Honculi mezi Dolní Polankou a Proskovicemi.
2
Odra pod mostem  Na Honculi, kde se nachází říční stupeň.
3
Most produktovodu přes Odru Na Honculi.
4
Lužní charakter Odry mezi Polankou a Výškovicemi.
5
Přechod vedení VVN 110 kV přes Odru mezi Polankou a Výškovicemi.
6
Perspektiva stožárů vedení VVN 110 kV přes Odru mezi Polankou a Výškovicemi.
7
Kamenitá regulace Odry oproti chráněnému území Polanský les.
8
Zpevněná cesta po pravém břehu Odry u Výškovic.
9
Jarní barvy u cesty po pravém břehu Odry u Výškovic.
10
Kamenná navigace pravého břehu Odry oproti chráněnému území Polanský les.
11
Rybář na pravém břehu Odry u Výškovic oproti chráněnému území Polanský les.
12
Pravobřežní slepé rameno Odry, Ostrava – Jižní město.
13
Pomník Památník PŘEKROČENÍ ODRY ČS SAMSOTATNOU TANKOVOU BRIGÁDOU DNE 30.DUBNA 1945 A NÁSLEDUJÍCÍHO OSVOBOZENÍ OSTRAVY.
14
Dvoukolejný železniční most přes Odru, Polanecká spojka.
15
Zpevněná pravobřežní cesta podél Odry pod Polaneckou spojkou.
16
Most produktovodu přes Odru pod Polaneckou spojkou.
17
Silniční most přes Odru, Ostrava – Zábřeh, silnice I/11.
18
Cyklistický rozcestník na pravém břehu Odry pod silničním mostem I/11.
19
Modrý nátěr mostu produktovodu přes Odru, Ostrava – Zábřeh.
20
Jez, Odra, Ostrava – Zábřeh.
21
Soutok Odra / Zábřežka,  Ostrava – Zábřeh.
22
Vyústění vody levobřežního slepého ramene do Odry.
23
Jsme uvnitř Ostravy, Odra je tu regulovaná, prostředí však poměrně lužní.
24
První most produktovodu přes Odru mezi Zábřežkou a Porubkou, jinak též u Nové Vsi, či Svinova.
25
Druhý most produktovodu přes Odru mezi Zábřežkou a Porubkou, jinak též u Nové Vsi, či Svinova.
26
Pravobřežní zpevněná cesta podél Odry nad vyústěním Porubky.
27
Soutok Odra Porubka, Ostrava – Svinov.
28
Napřímená Odra u bývalého dolu Svinov, na pravém břehu je Nová Ves.
29
Zde snad býval přívoz.
30
Říční práh, jez by býval vyšší, Ostrava – Svinov.
31
Stahující se mračna nad mostem, který nemá nájezdy, dříve spojoval ostravské čtvrti Svinov a Nová Ves.
32
Zrušený nájezd na most přes Odru, který dříve spojoval ostravské čtvrti Svinov a Nová Ves.
33
Vyústění malé svodnice do Odry nad silničním mostem, Ostrava, ulice Opavská, silnice II/479.
34
Lapač nečistot na hladině Odry nad silničním mostem, Ostrava, ulice Opavská, silnice II/479.
35
Silniční most přes Odru, Ostrava, ulice Opavská, silnice II/479.
36
Parovodní most přes Odru mezi ostravskými čtvrtěmi Svinov a Nová Ves.
37
Jarní pravobřežní zpevněná cesta po pravém břehu Odry nad železničním mostem nedaleko stanice Ostrava – Svinov.
38
Železniční most přes Odru, spojující stanice Ostrava – Svinov a Ostrava hlavní nádraží.
39
Produktovodní most přes Odru pod železničním mostem nedaleko stanice Ostrava – Svinov.
40
Soutok Odra / Opava, Ostrava, zhruba uprostřed mezi městskými částmi Svinov, Třebovice a Mariánské Hory. Opava prvním, skutečně významným přítokem Odry.
41
Odra vtéká pod silniční most v Ostravě, silnice II/470.
42
Silniční most přes Odru, Ostrava – Mariánské Hory, silnice II/470.
43
Vyústění téměř slepého pravobřežního ramene Odry zpět do řeky,  Ostrava – Mariánské Hory.
44
Vyústění pravobřežního příkopu do Odry, který občas posílí řeku po deštích, Ostrava – Mariánské Hory.
45
Jezem nadržená Odra poté co již přijala řeku Opavu.
46
Takove hezke ostravske panorama s fabrikou za Odrou.
47
Lávka pro pěší a cyklisty přes Odru pod soutokem s Opavou.
48
Lužní louka mezi Odrou a hrází, jsme stále v Ostravě.
49
Zpevněná cesta na koruně protipovodňové hráze na pravém břehu Odry nad dálničním mostem D1 v Ostravě.
50
Oblouk dálničního mostu přes Odru, dálnice D1, Ostrava – Přívoz.
51
Dálniční most přes Odru, dálnice D1, Ostrava – Přívoz.
52
Levotočivý oblouk Odry nad jezem Ostrava – Lhotka.
53
Lávka pro pěší přes Odru nad jezem Ostrava – Lhotka.
54
Jez na Odře, Ostrava – Lhotka.
55
Pod jezem na Odře, Ostrava – Lhotka.
56
Vodní plocha na pravém břehu Odry, Ostrava - Přívoz, snad to bylo slepé rameno, snad pozůstatek po těžbě uhlí, jsme nedaleko bývalého dolu Oderka.
57
Klikatící se cesta lužní loukou na pravém břehu Odry nad mostem Hlučínská.
58
Portál ocelového mostu přes Odru, Ostrava, ulice Hlučínská.
59
Odra pod silničním mostem v Ostravě, ulice Hlučínská.
60
Stavidlo v levobřežní hrázi Odry nad jezem Ostrava – Přívoz.
61
Odra nad jezem Ostrava – Přívoz.
62
Jez na Odře Ostrava – Přívoz.
63
Odra v kamenné navigaci pod jezem Ostrava – Přívoz.
64
Cesta mezi Odrou a pravobřežní hrází pod jezem Ostrava – Přívoz.
65
Ostrava doslova hýří různými průmyslovými věžemi, nejinak je tomu i na pravém břehu Odry pod jezem Ostrava – Přívoz.
66
Vyústění levobřežního náhonu zpět do Odry pod jezem Ostrava – Přívoz.
67
Soutok Odra / Černý potok, Ostrava – Přívoz.
68
Soutok Odra / Ludgeřovický potok, Ostrava – Petřkovice.
69
Černý potok posiluje Odru v Ostravě pod průmyslovou věží.
70
Pilíře bývalého mostu na Odře v Ostravě pod Landekem.
71
Odra v Ostravě, v blízkosti chráněného území Landek.
72
Vedení velmi vysokého napětí vede přes Odru v Ostravě, v blízkosti chráněného území Landek.
73
Stezka po levém břehu Odry v Ostravě, v blízkosti chráněného území Landek.
74
Skála pod chráněným územím Landek podél levého břehu Odry je od cyklostezky lehce oddělená prefabrikovanými deskami.
75
Soutok Odra / Ostravice, Ostrava, muškařící rybář, v pozadí dálniční most.
76
Krátká kamenná navigace na pravém břehu se jeví jako vytržená z kontextu.
77
Most produktovodu s příslušnou obslužnou lávkou přes Odru, Ostrava – Koblov.
78
Perspektivní spodní pohled na produktovodní most přes Odru v Ostravě – Koblově.
79
Odra nad silničním mostem, Ostrava – Koblov.
80
Pata produktovodního mostu přes Odru v cípu chráněného území Landek.
81
Silniční most přes Odru, Ostrava – Koblov.
82
Nahoře na silničním mostě přes Odru, Ostrava – Koblov.
83
Odra pod silničním mostem, Ostrava – Koblov.
84
Ostravský mrak nad Odrou? Možná též oderský mrak nad Ostravou, kdoví...
85

Počet fotografií: 85 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:33:47 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Studénka | Studénka - Ostrava - Po proudu:Ostrava - Racibórz | Racibórz
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!