Řeka Odra / StudénkaOdry - Studénka
Studénka - Ostrava

Město Studénka míjí Odra z jihu a ubírá se tu severovýchodním směrem. Přijímá tu tyto přítoky: zleva Sedlnice, zprava Pustějovský potok. Byl tu postaven 1 jez, z něhož vychází levobřežní náhon zvaný Mlýnka. Řeku tu přetíná 1 silniční most, 1 lávka, 1 železniční sloužící most a 1 opuštěný železniční most. Břehy jsou většinou obrostlé stromy a keři. Regulace tu je jen místy a to spíše v míře pouze nezbytné.


Odra ve stínu večerního Slunce nad železničním mostem na trase Studénka – Příbor.
1
Železniční most přes Odru na trase Studénka – Příbor.
2
Vrbové porosty u Odry pod železničním mostem na trase Studénka – Příbor.
3
Pěšina levobřežní nivou Odry při klesajícím Slunci nad Studénkou.
4
Večerní Odra nad Studénkou.
5
Levobřežní niva Odry nad Studénkou za nízkého večerního Slunce.
6
Klesající Slunce nad levobřežní nivou Odry nad Studénkou.
7
Nádherné večerní Slunce levobřežní nivou Odry nad Studénkou.
8
Kouzlo klesajícího Slunce nad vrbovým křovím v levobřežní nivě Odry nad Studénkou.
9
Fantastické večerní Slunce v levobřežní nivě Odry nad Studénkou.
10
Slunce jde spát nad vrbovým křovím.
11
Listová fantazie západu Slunce v levobřežní nivě Odry nad Studénkou.
12
Zapadající Slunce mezi topolem a vrbou v levobřežní nivě Odry nad Studénkou.
13
Zapadající Slunce mezi křovím v levobřežní nivě Odry nad Studénkou.
14
Slunce se již dotklo země v levobřežní nivě Odry nad Studénkou.
15
Silniční most přes Odru nad Studénkou.
16
Silniční most přes Odru nad Studénkou ve večerním Slunci.
17
Silniční most přes Odru nad Studénkou, silnice II/464.
18
Odra pod silničním mostem ve Studénce.
19
Ráno v levobřežní nivě Odry nad Studénkou.
20
Rozdvojení Odry nad jezem ve Studénce, levobřežní náhon se zve Mlýnka.
21
Most z pražců přes levobřežní náhon Odry, zvaný Mlýnka.
22
Ranní Slunce zalévá cestu po levém břehu Odry ve Studénce.
23
Slunce za pampeliškovým květem u levobřežní cesty podél Odry ve Studénce.
24
Jez na Odře s domečkem, Studénka.
25
Jez na Odře, Studénka.
26
Pustějovský potok se vlévá do Odry zleva pod jezem ve Studénce, Sedlnice se vlévá téměř naproti do Odry zprava.
27
Soutok Odra / Sedlnice.
28
Památný dub v levobřežní nivě Odry ve Studénce.
29
Torzo železničního mostu ve Studénce.
30
Hladina Odry pod opuštěným železničním mostem ve Studénce.
31
Odra u opuštěného železničního mostu ve Studénce.
32
Oderská lávka, turistický rozcestník.
33
Oderská lávka je železobetonové konstrukce.
34
Odra pod Oderskou lávkou ve Studénce.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:33:16 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Odry | Odry - Studénka - Po proudu:Studénka - Ostrava | Ostrava
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!