Řeka Odra / Odry - StudénkaOdry
Studénka

Mezi městy Odry a Studénka se Odra ubírá nejprve na jihovýchod a postupně se stáčí na severovýchod. Přijímá tu zleva tyto přítoky: Suchý potok, Suchdolský potok, Křivý potok (živé rameno) a Husí potok, zprava Vraženský potok, Hrabčický potok, Luha, Teplá, Jičínka a Liščí potok. Bylo tu postaveno 5 jezů. Odra tu protéká, či blízko míjí tyto obce: Mankovice, Vražné, Jeseník nad Odrou, Bernartice nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Kunín, Pustějov a Bartošovice. Bylo tu postaveno 6 silničních mostů, 1 dálniční most a 2 železniční mosty. V blízkosti řeky se nachází tato chráněná území: Meandry staré Odry, Bařiny, Pusté nivy a Bartošovický luh. Je to různorodý a celkově pěkný úsek s poměrně čistou vodou.


Pravobřežní niva Odry nad dálničním mostem dálnice D1, pod Odrami, pod jezem nedaleko místa zvaného U Čurdy.
1
Stín dálničního mostu dálnice D1, vržený proti proudu Odry.
2
Pravobřežní část dálničního mostu přes Odru pod Odrami.
3
Mezi dvěma částmi dálničního mostu přes Odru pod Odrami.
4
Odra pod dálničním mostem směrem na Vražné.
5
Písník na pravém břehu Odry u obce Vražné.
6
Odra nad silničním mostem Vražné – Mankovice.
7
Silniční most přes Odru na trase Vražné – Mankovice.
8
Odra pod silničním mostem Vražné – Mankovice.
9
Odra v místě zvaném Na Ostrově, tedy jedná se ostrov, vytvořený pravobřežním mlýnským náhonem u obce Jeseník nad Odrou.
10
Oslabená Odra pod silničním mostem u obce Jeseník nad Odrou.
11
Silniční most přes Odru u obce Jeseník nad Odrou.
12
Železniční most přes Odru u obce Jeseník nad Odrou.
13
Odra pod Jeseníkem, na opačném břehu se nachází chráněné území Meandry staré Odry.
14
Brod přes Odru u obce Jeseník nad Odrou, nedaleko chráněného území Meandry staré Odry.
15
Lávka přes Odru u obce Jeseník nad Odrou, na levém břehu se nachází chráněné území Meandry staré Odry.
16
Souběžná nádrž a Jesenický rybník se nachází na pravém břehu Odry.
17
Lehce regulovaná Odra pod Jeseníkem, v dolní části chráněného území Meandry staré Odry.
18
Polámaná vrba na levém břehu Odry pod Jeseníkem, v dolní části chráněného území Meandry staré Odry.
19
Cesta levobřežní nivou Odry mezi obcemi Jeseník nad Odrou a Bernartice nad Odrou v sousedství chráněného území Meandry staré Odry.
20
Soutok Odra / Luha, nedaleko obce Jeseník nad Odrou.
21
Levobřežní niva Odry mezi obcemi Jeseník nad Odrou a Bernartice nad Odrou.
22
Rozložitá levobřežní vrba u Odry je značně napadena mechem.
23
Přirozené břehy Odry mezi obcemi Jeseník nad Odrou a Bernartice nad Odrou.
24
Vrba bílá na levém břehu Odry mezi obcemi Jeseník nad Odrou a Bernartice nad Odrou.
25
Malý mrak dokáže na chvilku zastínit prudké lužní Slunce.
26
Jmelí udolává dub.
27
Vrbové křoví lemuje břehy Odry u Bernartic.
28
Most přes Odru u Bernartic.
29
Odra pod mostem u Bernartic.
30
Soutok Odra / Teplá u Bernartic.
31
Odra u Bernartic posílená o vodu potoka Teplá.
32
Rozdvojení Odry nad jezem u Bernartic.
33
Jez na Odře u Bernartic, při pravém břehu se nachází rybochod.
34
Odpadkový koš v rybochodu při jezu na Odře u Bernartic.
35
Jez na Odře s rybochodem u Bernartic.
36
Pravobřežní niva Odry pod Bernarticemi nedaleko chráněného území Bařiny.
37
Levotočivý oblouk Odry při silnici mezi Bernarticemi a Suchdolem nedaleko chráněného území Bařiny.
38
Poněkud přirozený břeh Odry mezi Bernarticemi a Suchdolem nedaleko chráněného území Bařiny.
39
Pravobřežní niva Odry mezi Bernarticemi a Suchdolem nedaleko chráněného území Bařiny.
40
Pravobřežní rameno Odry mezi Bernarticemi a Suchdolem.
41
Trs jmelí v koruně vrby na pravém břehu Odry mezi Bernarticemi a Suchdolem.
42
Železniční most přes Odru na trase Nový Jičín – Suchdol nad Odrou.
43
Oblouky Odry pod železničním mostem u Suchdola.
44
Přirozený most před Odru z padlého topolu a jasanu, s naplaveninami kolem.
45
Soutok Odra / Suchdolský potok je dosti skrytý v křoví.
46
Silniční most přes Odru na trase Kunín – Suchdol nad Odrou.
47
Levotočivý oblouk Odry pod mostem Kunín – Suchdol nad Odrou.
48
Odra nad silničním mostem Nový Jičín – Fulnek.
49
Silniční most přes Odru, silnice II/57 na trase Nový Jičín – Fulnek.
50
Menší přeje Odry pod silničním mostem Nový Jičín – Fulnek.
51
Chráněné území Pusté nivy je takový malý lužní lesík na pravém břehu řeky Odry.
52
Soutok Odra / Jičínka (vlevo) nedaleko obce Kunín.
53
Přirozený levý břeh Odry pod soutokem s Jičínkou.
54
Odra pod soutokem s Jičínkou dělá ostrůvky.
55
Rozhraní světla a stínu na Odře pod soutokem s Jičínkou dělá ostrůvky.
56
Cedule naučné stezky na pravém břehu řeky Odry u chráněného území Bartošovický luh.
57
Pravobřežní niva Odry nad jezem u obce Bartošovice.
58
Dolní Bartošovický rybník na pravém břehu Odry je z jižní strany hranicí chráněného území Bartošovický luh.
59
Rozdvojení Odry nad jezem u Bartošovic, vpravo mlýnský náhon, zpevněný larseny.
60
Vlevo česla a vpravo stavidlo na pravobřežním mlýnském náhonu Odry u Bartošovic.
61
Plochý jez na Odře, Bartošovice.
62
Pod jezem na Odře u Bartošovic.
63
Stavidlo na pravobřežním mlýnském náhonu Odry u Bartošovic, vzadu Dolní Bartošovický rybník na pravém břehu Odry, který je z opačné strany hranicí chráněného území Bartošovický luh.
64
Návrat pravobřežního náhonu Odry do mateřské řeky, Bartošovice.
65
Most přes Odru v Bartošovicích za klesajícího Slunce.
66
V Oderských lukách, tak se zve levobřežní luh Odry oproti Bartošovicím.
67
Přirozeně tvářený levý břeh Odry oproti Bartošovicím.
68
Soutok Odra / Bartošovický potok.
69
Klesající Slunce nad levobřežní nivou Odry oproti Bartošovicím.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:32:50 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Prostor Libavá - Odry | Odry - Po proudu:Studénka | Studénka - Ostrava
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!