Řeka Odra / Město OdryProstor Libavá - Odry
Odry - Studénka

Ve městě Odry se řeka Odra ubírá jihovýchodním směrem. Přijímá tu zleva Zlatý potok a zprava Stodolní potok. Koryto je tu všude regulované, někde něžně, jinde přímo kamennou navigací. Břehy jsou porůznu obrostlé stromy či keři. Tok řeky tu zpomalují 4 jezy. Pod městem na pravém břehu bylo postaveno 6 rybníků, napájených náhonem, Jmenují se Trněný, Trávný, Emauzský, Vraženský a Cíp a ještě jeden malý. Břehy řeky tu spojuje 6 silničních mostů, 3 lávky pro pěší a 1 lávka produktovodu. Čistota vody je tu slušná. Z rybářského hlediska jde o lipanový úsek s výskytem parem. Podél řeky tu lze téměř všude projít i projet na kole. Je to hezký kousek řeky.


Odra přitéká regulovaným korytem do Louček.
1
První silniční most přes Odru v Loučkách.
2
Odra pod prvním silničním mostem v Loučkách.
3
Nájezd pro kola a kočárky na most přes Odru v Loučkách.
4
Počátek pravobřežní kamenné navigace na Odře v Loučkách.
5
Odra u silnice v Loučkách.
6
Druhý silniční most přes Odru v Loučkách.
7
Odra pod druhým silničním mostem v Loučkách.
8
Jmelí v koruně vrby na břehu Odry v Loučkách.
9
Odra nad třetím silničním mostem v Loučkách.
10
Třetí silniční most přes Odru v Loučkách.
11
Pravotočivý oblouk Odry pod třetím silničním mostem v Loučkách.
12
Asfaltová cesta podél levého břehu řeky Odry v Loučkách.
13
Horní jez na Odře v Loučkách.
14
Cyklostezka po levém břehu Odry v Loučkách.
15
Obdélníková nádrž za plotem na levém břehu Odry v Loučkách.
16
Dolní jez na Odře v Loučkách.
17
Schody do řeky Odry pod dolním jezem v Loučkách.
18
Omezovače šířky vjezdu na cyklostezku po levém břehu Odry v Loučkách.
19
Regulovaná Odra, cyklostezka jako klotoida, inu romantika někdy dostává na frak.
20
Příjezd do města Odry po silnici II/442, či cyklostezce podél levého břehu Odry.
21
Horní jez na Odře ve městě Odry.
22
Lávka produktovodu přes Odru v Odrách, vzadu lávka pro pěší.
23
Lávka pro pěší přes Odru v Odrách. Všimněte si, že cyklistům se tyká...
24
Odra pod lávkou pro pěší v horní části města Odry.
25
Horní jez na Odře ve městě Odry.
26
Kamenná navigace pod horním jezem na Odře ve městě Odry.
27
Odra nad silničním mostem ve městě Odry, vlevo park na pravém břehu.
28
Silniční most přes řeku Odru ve městě Odry, třída Osvobození, silnice I/47, usměvavý patník.
29
Odra pod silničním mostem ve městě Odry.
30
Náhon Odry podél ulice Zámecká.
31
Ocelová lávka pro pěší přes Odru ve městě Odry.
32
Odra pod Novým Městem v Odrách.
33
Soutok Odra / Zlatý potok, město Odry, ulice Skřivánčí.
34
Silniční most přes Odru ve městě Odry, ulice Skřivánčí.
35
Odraz slunečních paprsků v Odře.
36
Soutok Odra / Stodolní potok v Odrách u zahrádek.
37
Odra v dolní části Oder.
38
Krmící násypka u Trněného rybníka pod Odrami.
39
Hráz mezi Trněným rybníkem a Trávným rybníkem.
40
Trávný rybník, napájený z Odry.
41
Hráz mezi Trávným rybníkem a Emauzským rybníkem.
42
Emauzský rybník, napájený z Odry.
43
Odra nad silničním mostem pod Odrami.
44
Silniční most přes Odru pod Odrami, silnice II/441.
45
Odra nad silničním mostem ve směru na Mankovice.
46
Most přes potok Bezejmenný u Vraženského rybníka.
47
Jméno potoka či vyjádření scházejícího jména? Autor mohl myslet obojí...
48
Vraženský rybník z Odry napájený.
49
Rybník Cíp se nachází pod městem Odry a je napájený z řeky Odry.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:32:31 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Prostor Libavá | Prostor Libavá - Odry - Po proudu:Odry - Studénka | Studénka
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!