Řeka Odra / Vojenský újezd LibaváPramen řeky Odry
Prostor Libavá - Odry

Ve vojenském újezdu Libavá teče Odra nejdříve na severovýchod a postupně se stáčí až téměř k jihovýchodu. Nejprve má mírný horský charakter, později přechází v lužní. Díky slabší přítomnosti lidí tu na Odře není příliš zásahů, proto jsou mnohé její úseky okouzlující. Přijímá tu tyto přítoky zprava: Smolenský potok, Mastnický potok, Točitý potok, Klikatý potok, Studený potok, Chudý potok, Něčínský potok, Havranův potok, zleva: Střelenský potok, Libavský potok, Lazský potok, Anenský potok, Podleský potok, Tichý potok, Oldřůvka, Budišovka, Čertův potok. Bylo tu postaveno několik mostů vesměs menších. Také tu je více brodů. Sluší se dodat, že Odra teče přes bývalé vesnice: Nová Ves nad Odrou, Olejovice, Zighartice, Vojnovice a Rudoltovice, všechny zaniklé v roce 1946. V každém případě je tu nádherně.


Ve svém raném dětství je Odra potůčkem protékajícím mechovým podložím.
1
Jen zvolna se Odra ubírá mechovým lesním podložím.
2
Lesní silnice je první komunikací, kterou Odra pozná.
3
Odra pod patou většího smrku.
4
Dno Odry v horním toku je píčité až bahnité.
5
Odra u smrkového pařezu v lese.
6
Propust pod lesní silnicí je první most Odry.
7
Odra skáče po kamenech.
8
Most přes Odru nese lesní cestu nevalné kvality.
9
Odra pod lesním mostem.
10
Odra již zesílila a vstupuje do smrkové monokultury.
11
Poněkud omšelá lesní budova, snad vodárna na levém břehu Odry.
12
Možná je to zábradlí, možná vodovodní potrubí.
13
Něco mezi studnou a jímkou, těžko poznat, v každém případě jsme na levém břehu Odry.
14
Zvláštní stavidlo na Odře tak nějak reguluje průtok vody pod mostem.
15
Vidíme lesní cestu, ale pozorné oko spatří také most bez zábradlí přes Odru.
16
Odra v kamenném záhozu.
17
Oblouky Odry pod smrkovým monokulturním lesem.
18
Odra nabírá na průtoku každým coulem.
19
Přirozená hráz přes Odru z padlého mladého smrku.
20
První brod přes Odru je zpevněný panely.
21
První lužní lesík na Odře.
22
Malá tůně na Odře.
23
Silniční most přes Odru má letopočet 2004, moc aut po něm ovšem projíždět nemůže, vojenský újezd Libavá má svazující pravidla.
24
Silniční most přes Odru horním pohledem.
25
Lesní cesta Oderská – Rozáry.
26
Mraky nad olšemi lámou sluneční paprsky více směry.
27
Staré lužní olše lemují Odru.
28
Zpola vylomená vrba porostlá mechem činí Odru ještě hezčí.
29
Skupina olší nad Odrou.
30
Padlé vrby obrůstají mechem a mnohdy větvemi zakoření.
31
Odra v lužním prostředí.
32
Brod přes Odru.
33
Naplaveniny na Odře.
34
Ulomený smrk na břehu Odry nedaleko cesty.
35
Takové lužní prostředí skrývá mnoho zvěře a to i dost nebezpečné.
36
Napřímená Odra odráží krásné sluneční paprsky.
37
Libavský potok posiluje Odru zleva, jak jinak než ve vojenském újezdu Libavá, přesněji pod Zighartickým kopcem.
38
Silniční most přes Odru pod soutokem s Libavským potokem.
39
Silniční most přes Odru spojuje Zighartice a Keprtovice, ovšem obě vesnice již zanikly.
40
Okouzlující Odra v lužním prostředí na horním toku.
41
Naplaveniny z větví prozrazují, že Odra se dokáže pořádně rozlít.
42
Na jaře to u Odry jen kvete.
43
Dvojice mohutných lužních olší u Odry.
44
Myslivecký posed na lužní louce nedaleko řeky Odry.
45
Brod přes malý přítok Odry.
46
Levostranný přítok posiluje Odru pod Oderským vrchem.
47
Pravoúhlý oblouk Odry pod Oderským vrchem.
48
Cesta po levém břehu Odry výše nad hladinou.
49
Ležící olše tvoří přirozený most přes Odru, je až s podivem, že se nezlomila při pádu.
50
Mělký brod přes Odru.
51
Nádherný pohled shora na údolí a meandry Odry.
52
Lazský potok posiluje Odru zleva ve Vojnovicích, což je bývalá vesnice.
53
Vojnovice / Kriegsdorf. 1456 – 1946. Pamětní kámen z roku 1996, zaniklá vesnice.
54
Odra na území bývalé vesnice Vojnovice.
55
Silniční most přes Odru v bývalé vesnici Vojnovice.
56
Ostrůvek v Odře.
57
Lesní cesta Vojnovice - Zighartice.
58
Pokračující jaro na Odře.
59
Cesta přes bývalo ves Rudoltovice.
60
Rudoltovice – Rudelzau, 1394 – 1946. Pamětní kámen z roku 2000, zaniklá vesnice.
61
Dřevěný most přes Odru nad soutokem s Podleským potokem.
62
Brod přes Odru mezi dřevěným mostem a soutokem s Podleským potokem.
63
Podleský potok posiluje Odru zleva.
64
Lesní cesta Podél Odry se zákazovou páskou.
65
Odra v lužním prostředí stále ještě s kameny.
66
Vylámaná skála pro cestu podél Odry.
67
Cesta stoupá a Odra klesá.
68
Odra je jž dávno říčkou.
69
Lužní prostředí Odry.
70
Traverzový most přes Odru.
71
Rozšiřující se Odra.
72
Podél Odry se již začínají objevovat břízy.
73
Odra nad jedním z brodů.
74
Obrod přes Odru, který již není průjezdný na kole.
75
Lužní Slunce nad Odrou.
76
Dřevěný most přes Odru mezi Točitým a Klikatým potokem.
77
Kamenný zához zpevňuje břehy Odry.
78
To by mohl být jilm.
79
Odra nedaleko soutoku s Klikatým potokem.
80
Klikatý potok nad soutokem s Odrou.
81
Klikatý potok posiluje Odru zprava.
82
Jarní Slunce v napřímené Odře.
83
Silniční most přes Odru nedaleko bývalého Novooldřůvského mlýna.
84
Odra teče do Lužního lesa.
85
Silnice v nivě Odry.
86
Odra ve stínu, lužní les na Slunci.
87
Most přes Odru nad Barnovskou.
88
Odra míří do Barnovské.
89
Brod přes Odru nad soutokem s Budišovkou.
90
Za křovím je soutok Odra / Budišovka.
91
Brod přes Odru nedaleko studánky U chodníčku.
92
Soutok Odra / Havranův potok je překrytý křovím.
93
Plastový mezník u Odry má životnost asi tak stejně bídnou jako kdekoliv jinde u vody.
94
Odra pod soutokem s Havraním potokem.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:31:34 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Odry - Po proudu:Prostor Libavá - Odry | Odry | Odry - Studénka
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!