Řeka Odra / Vojenský újezd Libavá - OdryProstor Libavá
Odry

Mezi vojenským újezdem Libavá a městem Odry se řeka Odra ubírá převážně jihovýchodním směrem. Již tu lze mluvit o menší řece. Přijímá tu zleva tyto přítoky: Čermná a Heřmanický potok, zprava pak Suchá a Dobešovský potok. Byl tu postaven 1 jez s pravobřežním mlýnským náhonem. Protéká přes tyto obce, části: Klokočůvek, Heřmánky a Jakubčovice nad Odrou. Bylo tu postaveno 6 silničních mostů a 2 lávky. Najdeme tu i málo používaný brod. Z pohledu rybáře jde o pstruhové a lipanové pásmo s čistou vodou. Po celém úseku je možné projet buď po cyklostezce, nebo po blízké silnici. Celkově je to pěkný kus řeky.


Slunce vychází za modřínem nedaleko Klokočova.
1
Východ Slunce mezi modřínem a keři nedaleko Klokočova.
2
Východ Slunce za ošlehaným modřínem nedaleko Klokočova.
3
Silniční most přes Odru na Valše.
4
Jižní svah na levém břehu Odry nad Valchou.
5
Odra ve Spálovském Mlýně.
6
Silniční most přes Odru ve Spálovském Mlýně.
7
Odra pod mostem ve Spálovském Mlýně.
8
Panna Marie ve skále, Klokočůvek.
9
Turistický rozcestník Maria ve skále.
10
Opěrná zídka porostlá břečťanem.
11
Půlkruhové schody k Panně Marii ve skále.
12
Socha trpícího Ježíše.
13
Reliéfa Panny Marie s anděly.
14
Křížek s Ježíšem u skály Panny Marie.
15
Andílek sedící na skále Panny Marie.
16
Pramen ve skále Panny Marie.
17
Svíčky pod sochou Panny Marie ve skále.
18
Obrázek Ježíše na kmeni stromu u Panny Marie ve skále.
19
Obrázek sv. Cyrila  a Metoděje na kmeni stromu u Panny Marie ve skále.
20
Soška Panny Marie s malým Ježíške.
21
Malý křížek s Ježíšem, přibitý na na kmeni stromu u Panny Marie ve skále.
22
Pohled vzhůru do koruny stromu u Panny Marie ve skále.
23
Skála Panny Marie.
24
Silniční most přes Odru u Panny Marie ve skále pohledem z levého břehu.
25
Silniční most přes Odru u Panny Marie ve skále pohledem z pravého břehu.
26
Odra pod mostem u Panny Marie ve skále.
27
Studna na levém břehu Odry pod chráněným územím Vrásový soubor v Klokočůvku.
28
Alej jabloní na levém břehu Odry pod Klokočůvkem.
29
Mostek přes potok Čermná, levobřežní přítok Odry pod Klokočůvkem.
30
Soutok Odra / Čermná pod Klokočůvkem.
31
Odra uhání na Odry posílená o levobřežní přítok, potok Čermná.
32
Levobřežní niva Odry pod Klokočůvkem, na opačném břehu se nachází Švédská skála.
33
Cyklostezka podél Odry, Heřmánky, sjezd z mostu.
34
Odra nad mostem, Heřmánky. Jaro je vidět na každém kroku.
35
Most přes Odru, Heřmánky.
36
Památný dub na pravém břehu Odry v úseku Heřmánky – Jakubčovice nad Odrou.
37
Brod přes Odru u památného dubu v úseku Heřmánky – Jakubčovice nad Odrou.
38
Potok Suchá posiluje Odru z pravé strany, Jakubčovice nad Odrou.
39
Odra nad jezem, Jakubčovice.
40
Stavidlo na pravobřežním mlýnském náhonu Odry v Jakubčovicích.
41
Pravobřežní mlýnský náhon Odry, Jakubčovice.
42
První vetší jez na řece Odře, Jakubčovice nad Odrou.
43
Zařízení kamenolomu na levém břehu Odry, Jakubčovice nad Odrou.
44
Silniční most přes Odru, Jakubčovice nad Odrou, silnice II/442.
45
Dřevěná zvonice a boží muka, Jakubčovice nad Odrou.
46
Soutok Odra / Dobešovský potok, Jakubčovice nad Odrou.
47
Lávka pro pěší přes Odru, Jakubčovice nad Odrou.
48
Dobešovský potok posiluje Odru zprava nad lávkou v Jakubčovicích nad Odrou.
49
Vodočet pod lávkou pro pěší, Jakubčovice nad Odrou.
50
Odra nad lávkou v Jakubčovicích v jarních barvách.
51
Odra pod lávkou v Jakubčovicích v jarních barvách.
52
Návrat pravobřežního náhonu zpět do Odry, Jakubčovice nad Odrou.
53
Úzká, ale opravdu úzká lávka pro pěší přes Odru, kde se jízdním kolem projde tak tak, Jakubčovice nad Odrou.
54
Polní cesta po levém břehu Odry v úseku Jakubčovice nad Odrou – Loučky.
55
Levobřežní niva Odry mezi polní cestou a železniční tratí na trase Budišov nad Budišovkou – Suchdol nad Odrou.
56
Odra nad silničním mostem na trase Jakubčovice nad Odrou – Loučky – Odry.
57
Povodňový propust na levém břehu Odry u silničního mostu.
58
Silniční most přes Odru na trase Odry – Jakubčovice nad Odrou, silnice II/441.
59
Odra míří regulovaným korytem na Loučky a dále na Odry.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:32:10 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Odry | Prostor Libavá - Po proudu:Odry | Odry - Studénka
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!