Ścinawa - Glogów / Řeka Odra



Ścinawa
Glogów

Mezi městy Ścinawa a Glogów se Odra ubírá ponejprv na sever, pak se stáčí na severozápad a poslední část pak na západ. Přijímá tu přítoky zleva Przychowska Struga, zprava Jezerzyca a Barycz. Byl tu postaven 1 silniční most a 2 přívozy, oba nečinné. Odra tu protéká kolem těchto obcí: Przyborów, Lasowice, Przychowa, Buszkowice Małe, Buszkowice, Budków, Ciechłowice, Smolne, Bieliszów, Naroczyce, Chobiunia, Lubów, Ciechanów, Radoszyce, Irządze, Chełm, Luboszyce, Bełcz Wielki, Dębinki, Leszkowice, Kotowice, Głobice, Wietszyce, Karów, Świerczów, Wyszanów, Droglowice, Wilków, Klucze, Zabornia, Stare Serby, Serby. Řeka tu protéká luhy a lesy a je jen lehce regulovaná. Čistota vody je tu velice slušná a dá se tu jak koupat, tak se tu najde bezpočet nádherných míst k rybaření.


Neprostupné rákosí, za kterým se do Odry vlévá říčka Zimnica.
1
Filiální kostel Św. Wawrzyńca, Przychowa.
2
Řepkové pole nad hranou levého břehu Odry mezi obcemi Przychowa a Buszkowice.
3
Hrana vysokého levého břehu Odry u obce Buszkowice.
4
Slunce prosvětluje listy v hraně vysokého levého břehu Odry u obce Buszkowice.
5
Odra u obce Buszkowice průzorem mezi dubovými listy.
6
Polní cesta nad hranou vysokého levého břehu Odry u obce Buszkowice.
7
Odra se blíží k přívozu Chobiunia.
8
Přívoz přes Odru Chobiunia je nečinný.
9
Panelový příjezd k přívozu Chobiunia.
10
Odhalené kameny u přívozu značí nízký stav vody na Odře, Chobiunia.
11
Vrbový keř v panelovém příjezdu k přívozu přes Odru značí opuštěnost přívozu.
12
Lodní úchyt v přívozu Chobiunia.
13
Odra pod přívozem Chobiunia.
14
Souška na vysoké hraně levého břehu Odry v obci Chobiunia.
15
Odra u obce Chobiunia.
16
Odra pod vysokou hranou levého břehu v obci Chobiunia.
17
Silnice jako zkratka v nitru levotočivého oblouku Odry mezi obcemi Chobiunia a Radoszyce.
18
Nájezd na silniční most přes Odru a Słociec u obce Radoszyce.
19
Levobřežní přítok Słociec míří pod most, společný s Odrou.
20
Odra míří pod silniční most mezi obcemi Radoszyce a Ciechanów.
21
Uprostřed silničního mostu přes Odru mezi obcemi Radoszyce a Ciechanów, silnice 323.
22
Odra pod silničním mostem mezi obcemi Radoszyce a Ciechanów.
23
Slunce za mrakem nad Odrou u obce Ciechanów.
24
Větrné mlýny před bouřkou, pohled od obce Luboszyce.
25
Odra nad přívozem mezi obcemi Bełcz Wielki - Leszkowice.
26
Slunce za mraky nad Odrou u přívozu mezi obcemi Bełcz Wielki – Leszkowice.
27
Mraky nad Odrou toho dne nesly hodně vody.
28
Závora na pravém břehu přívozu mezi obcemi Bełcz Wielki – Leszkowice.
29
Lodní úchyt u opuštěného přívozu mezi obcemi Bełcz Wielki – Leszkowice.
30
Plastový odpad u přívozu mezi obcemi Bełcz Wielki – Leszkowice.
31
Odra pod přívozem mezi obcemi Bełcz Wielki – Leszkowice.
32
Cesta od přívozu směrem na Bełcz Wielki.
33
Pravobřežní luh Odry nedaleko obce Bełcz Wielki.
34
Topol osika v hlavním kmeni usnul, ale omlazovací výhon tak zesílil, že je to téměř plný strom.
35
Pravobřežní hráz Odry u obce Bełcz Wielki.
36
Pravobřežní niva Odry nedaleko obce Bełcz Wielki.
37
Pravobřežní hráz Odry jako když střelí u obce Bełcz Wielki.
38
Pravobřežní slepé rameno Odry nad obcí Głobice.
39
Silnice pravobřežní nivou Odry nad obcí Głobice.
40
Obilné pole osvětlené nízkým Sluncem přes bouřkou, Głobice.
41
Slunce zapadá za Odru pod mraky, Głobice.
42
Pravobřežní slepé rameno Odry pod obcí Głobice.
43
Sjezd z pravobřežní hráze Odry u obce Głobice.
44
Sjezd do pravobřežní nivy Odry u obce Głobice.
45
Ostrůvek v pravobřežním pytli Odry pod obcí Głobice.
46
Výspa do Odry pod obcí Głobice.
47
Pravobřežní záliv Odry pod obcí Głobice.
48
Pravobřežní hráz Odry pod obcí Głobice.
49
Odra u obce Karów.
50
Sjezd z pravobřežní hráze k Odře u obce Karów.
51
Malé pravobřežní slepé rameno Odry u obce Karów.
52
Cesta po pravobřežní hrázi Odry u obce Karów.
53
Odra teče luhy mezi obcemi Karów a Świerczów.
54
Hráz a cesta podél pravého břehu Odry u obce Świerczów.
55
Dub na břehu pravobřežního slepého ramene Odry u obce Świerczów.
56
Silnice po pravém břehu Odry mezi obcemi Świerczów a Wyszanów.
57
Značení cyklotras v Polsku bývá řídké a neudržované, což snadno vede k nemožnosti se rozhodnout na rozcestí.
58
Silnice po pravém břehu Odry nad obcí Wyszanów.
59
Stará hraniční cedule Województwo lubuskie / Województwo dolnośląskie.
60
Zvířata na silnici tu můžeme potkat zcela běžně, krávy především.
61
Pravobřežní niva Odry nad soutokem s řekou Barysz u obce Wyszanów.
62
Pravobřežní niva Odry tu může být klidně levobřežní niva Barysze.
63
Most přes řeku Barysz nad soutokem s Odrou.
64
5eka Barysz míří do Odry u obce Wyszanów.
65
Soutok Odra / Barysz přiblíženým pohledem po proudu Barysze.
66
Ukazatel na Santiago de Compostela 3329 km, Wielkopolska Droga św. Jakuba, v obci Wilków.
67
Kostel św. Jana Nepomucena, Wilków.
68
Odra pod obcí Wilków.
69
Polní cesta mezi obcemi Wilków a Klucze.
70
Pravobřežní hráz Odry nad obcí Klucze.
71
Mraky se střídají s modrou oblohou nad polní cestou mezi obcemi Klucze a Wilków.
72
Kaplička na cestě sv. Jakuba u obce Klucze.
73
Odbočka k Odře, Klucze.
74
Wielkopolska Droga św. Jakuba, křižovatka Klucze, příchod od obce Wilków.
75
Pravobřežní slepé rameno Odry u obce Stare Serby.
76
Pravobřežní niva Odry u obce Stare Serby.
77
Pravobřežní hráz Odry u obce Stare Serby.
78
Pohled od Odry na Serby.
79
Pravobřežní písčitá pláž Odry u obce Stare Serby.
80
Vrbový keřík na písčité pláži Odry u obce Stare Serby.
81
Mračna se stahují nad písčitou pláží Odry, vzadu komín EC Widziszów.
82
To, co vypadá jako drobný pravobřežní přítok je počátek starého toku Odry nad městem Glogów.
83
Odra nad městem Glogów.
84
Komín EC Widziszów za Odrou nám jasně naznačuje, že se již blíží Glogów.
85
Pravobřežní záliv Odry and městem Glogów.
86
Rozčeřená Odra, vzadu komín EC Widziszów, ze kterého se provádí adrenalinové skoky.
87
Odra nad městem Glogów.
88
Zpevněná pravobřežní výspa Odry nad městem Glogów.
89
Živá topolová dvojčata a uschlý sourozenec na ostrově Odry nad městem Glogów.
90

Počet fotografií: 90 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:40:27 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Brzeg Dolny - Ścinawa | Ścinawa - Po proudu:Glogów | Glogów - Nowa Sól
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!