Řeka Odra / ScinawaBrzeg Dolny - Ścinawa
Ścinawa - Glogów

Město Ścinawa míjí Odra svým levým břehem. Regulace protipovodňovými hrázemi chrání ve zdejší nížině obydlená místa. Byly tu postaveny 2 železniční mosty vedle sebe na dvoukolejné trati směrem na Wroclaw. Odru tu přetíná také silniční most, který je nahoře trochu úzký a při míjení vozidel nahoře to chce být skutečným člověkem. Také tu stojí malý přístav, vhodný pro rybářské loďky a vůbec drobnější plavidla. Na protějším pravém břehu se nachází obec Iwno. Čistota vody je tu solidní s ohledem na již dlouhý tok řeky. Ryby a rybáři se tu občas setkávají v nerovných vztazích.


Protipovodňová hráz na pravém břehu Odry nad železničním mostem, Ścinawa.
1
Pravobřežní niva Odry nad železničním mostem, Ścinawa.
2
Odra nad železničním mostem, Ścinawa.
3
Dva železniční mosty přes Odru u města Ścinawa.
4
Pohled po kolejích z prostředku železničního mostu přes Odru u města Ścinawa, zde jeho suchá část.
5
Punkt pomiarowy, plastový mezník s velice omezenou životností, bez ohledu na zemi, ve které je zaražen a něco vymezuje.
6
Betonový bunkr nejasného významu na pravobřežní hrázi Odry u města Ścinawa.
7
Pravobřežní niva Odry mezi železničním a silničním mostem, Ścinawa.
8
Náplavy oddělené rameno Odry při pravém břehu, nad silničním mostem u města Ścinawa, na levém břehu silo.
9
Silniční most přes Odru u města Ścinawa pohledem z pravobřežní hráze.
10
Stavení snad obranného charakteru u pravobřežního počátku mostu přes Odru u města Ścinawa.
11
Suchý pilíř silničního mostu přes Odru u města Ścinawa.
12
Pravobřežní pohled na plynoucí Odru pod silničním mostem u města Ścinawa.
13
Nahoře na silničním mostě přes Odru u města Ścinawa.
14
Protipovodňová hráz na pravém břehu Oodra-scinawa-dry pojpg= silničním mostem, Ścinawa..
15
Pravobřežní niva Odry mostem, pod silničním mostem, Ścinawa.
16
Přístav Ścinawa slouží v dobách sucha spíše jako hospoda.
17
Záliv, ve kterém je přístav Ścinawa, má zrovna málo vody.
18
Vodočet na levém břehu Odry u města  Ścinawa.
19
Odra plyne dál na sever kolem města Ścinawa.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:40:20 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Brzeg Dolny | Brzeg Dolny - Ścinawa - Po proudu:Ścinawa - Glogów | Glogów
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!