Kostrzyn / Řeka OdraFrankfurt - Kostrzyn
Kostrzyn - Hohensaaten

Město Kostrzyn v Polsku míjí řeka Odra svým pravým břehem, přičemž na levém břehu se nachází německá obec Küstrin-Kietz a pod ní ještě Neubleven a Altbleyen. Řeka tu tvoří veliký meandr s odklonem doprava, přičemž byl vytvořen spojovací náhon zvaný Vorflutkanal. Přes Odru tu vede 1 silniční a 1 železniční most. Významnou stavbou je pravobřežní vodní tvrz, dnes už jen historická památka. Pod městem přibírá Odra zprava svůj nejvýznamnější přítok, kterým je řeka Warta. Je tu v podstatě mocnější, než řeka Odra, ale jak už to bývá, ne vždy silnější vítězí. Podobný příklad je významný soutok řek Labe a Vltava u města Mělník. Čistota vody v Odře, jakož i ve Wartě je tu vcelku slušná a rybáři se tu mohou doslova vyřádit.


Pravobřežní zátoka Odry nad městem Kostrzyn.
1
Odra přitéká k pevnosti Kostrzyn, zde bastion Filip.
2
Bbastion Filip, pevnost Kostrzyn na pravém břehu Odry.
3
Kanalizační propust z Odry do pevnosti Kostrzyn, bastion Filip.
4
Dnes jsou vodní příkop a pevnost Kostrzyn turistickou zajímavostí a technickou památkou, ale má to tu svoji historii.
5
Suché nádrže v pevnosti Kostrzyn.
6
Osvětlení na břehu vodního příkopu u pevnosti Kostrzyn.
7
Vodní příkop na jižní straně pevnosti Kostrzyn.
8
Bastion Brandenburgia pohledem z německého břehu Odry proti proudu řeky.
9
Bastion Król, pevnost Kostrzyn.
10
Vodní příkop u bastionu Król.
11
Břeh vodního příkopu u bastionu Król.
12
Dvojice mostů přes levobřežní náhon Odry, zvaný Vorflutkanal.
13
Vorflutkanal s nízkým stavem vody.
14
Silniční a železniční most přes Vorflutkanal v obci Küstrin-Kietz.
15
Zbytky po pilířích starého mostu mezi silničním a železničním mostem přes Vorflutkanal v obci Küstrin-Kietz.
16
Mezinárodní rozcestník u mostu přes Vorflutkanal v obci Küstrin-Kietz by asi nebyl byl býval ničím výjimečný, ale vzpomínka na názvy ulic z dob DDR, to prostě trknou do ona, viz Karl-Marx-Straße.
17
Silniční most přes Vorflutkanal v obci Küstrin-Kietz.
18
Uvítací cedule při příjezdu do Spolkové republiky Německo od města Kostrzyn.
19
Silniční most přes Odru mezi městem Kostrzyn a obcí Küstrin-Kietz pohledem z německé strany.
20
Odra pod silničním mostem od obce Küstrin-Kietz.
21
Železniční most přes Odru mezi městem Kostrzyn a obcí Küstrin-Kietz.
22
Boční chodník na hraničním silničním mostě přes Odru mezi městem Kostrzyn a obcí Küstrin-Kietz na straně po proudu řeky.
23
Silniční most přes Odru mezi městem Kostrzyn a obcí Küstrin-Kietz pohledem z polské strany.
24
Asfaltová stezka po levobřežní hrázi i pod ní u Vorflutkanal v lužním prostředí Odry.
25
Levobřežní niva Odry pod obcí Küstrin-Kietz.
26
Návrat levobřežního náhonu Odry, Vorflutkanal, zpět do řeky u obce Neubleven.
27
Cykloturisté jedou kolem pasoucího se stáda krav po levobřežní hrázi Odry u obce Neubleven.
28
Pohledy spokojených krav jsou snad všude na světě stejné jako v levobřežní nivě Odry u obce Neubleven.
29
Soutok řek Odra a Warta (blíže) pod městem Kostrzyn.
30
Řeka Warta těsně nad soutokem s Odrou pod městem Kostrzyn.
31
Pravobřežní výspa Odry pod soutokem s řekou Warta.
32
Pravobřežní záliv Odry pod kamennou výspou.
33
Nízký stav vody na Odře je dobře znát na pravobřežní výspě.
34
Odkalovací nádrž čističky odpadních vod pod městem Kostrzyn.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:43:45 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Frankfurt - Słubice | Frankfurt - Kostrzyn - Po proudu:Kostrzyn - Hohensaaten | Hohensaaten
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!