Kostrzyn - Hohensaaten / Řeka OdraKostrzyn
Hohensaaten

Mezi městem Kostrzyn nad Odrą a obcí Hohensaaten se řeka Odra ubírá převážně severozápadním směrem. Pravostrannými přítoky tu jsou: Słubia, Kurzyca a Myśla. Z levého břehu pak zejména kanály z Odry vychází, tak se do ní vracejí. Po obou březích se nachází spousta slepých ramen menších i větších, tvořících mnohdy nepřehledné vodní systémy s přítoky i kopanými kanály. Okolí řeky je lužního charakteru, lidské zásahy tu jsou viditelné zejména v podobě protipovodňových hrází. Břehy řeky tu spojuje 1 opuštěný železniční most a 1 silniční most. Odra tu míjí tyto obce na pravém břehu: Drzewice, Szumiłowoł, Kaleńsko, Chlewice, Porzecze, Czelin, Stary Błeszyn, Nowy Błeszyn, Gozdowice, Stare Łysogórki, Siekierki, Stara Rudnica, Osinów Dolny. Na levém břehu míjí Odra tyto obce: Bleyen-Genschmar, Kienitz, Groß Neuendorf, Ortwig-Graben, Güstebieser Loose, Zollbrücke, Spitz, Neuglietzen, Hohenwutzen. Čistota vody je tu solidní a míst pro rybáře pak nepřehledné množství.


Levobřežní hráz Odry se silnicí a rozcestím v nivě pod obcí Altbleyen.
1
Malé slepé rameno v l evobřežní nivě Odry nad obcí Bleyen-Genschmar.
2
Levobřežní niva Odry s mrtvými břízami nad obcí Bleyen-Genschmar.
3
Protáhlé slepé rameno v l evobřežní nivě Odry u obce Bleyen-Genschmar.
4
Levobřežní niva Odry mezi slepým ramenem a řekou u obce Bleyen-Genschmar.
5
Mokřad se vší parádou, niva, slepé rameno, uschlé stromy. Levý břeh Odry u obce Bleyen-Genschmar.
6
Dlouhý přímý úsek levobřežní hráze Odry pod obcí Bleyen-Genschmar.
7
Poloslepé levobřežní rameno Odry pod obcí Bleyen-Genschmar.
8
Vyústění mohutného poloslepého ramene do Odry mezi obcemi Bleyen-Genschmar a Kienitz.
9
Lodní značka na levém břehu Odry mezi obcemi Bleyen-Genschmar a Kienitz.
10
Sluníčko za mraky nad Odrou vůbec neřeší nad jakou svítí zemí.
11
Turistický člun na Odře mezi obcemi Bleyen-Genschmar a Kienitz.
12
Mokrá levobřežní niva Odry mezi obcemi Bleyen-Genschmar a Kienitz.
13
Rákos oproti modré obloze na levém břehu Odry.
14
Poloslepé rameno ústící do Odry.
15
Rozcestí s turistickým altánkem na levém břehu Odry nad obcí Kienitz.
16
Rozsáhlá levobřežní niva Odry nad obcí Kienitz.
17
Ruina zemědělského stavení na levém břehu Odry nad obcí Kienitz.
18
Levobřežní slepé rameno Odry nad obcí Kienitz.
19
Táhlý oblouk levobřežní hráze Odry nad obcí Kienitz.
20
Přímý úsek levobřežní hráze Odry nad obcí Kienitz.
21
Rybářsky vděčné levobřežní slepé rameno Odry nad obcí Kienitz.
22
Průjezd protipovodňovou zábranou v levobřežní hrázi Odry nad obcí Kienitz.
23
Rozsáhlé porosty rákosí střídají slepá ramena na levém břehu Odry u obce Kienitz.
24
Opuštěný kotevní kolík svědčí o tom, že u obce Kienitz býval přívoz.
25
Pohled proti sotva znatelnému proudu Odry u obce Kienitz, řeka se zde rozlévá do stran a proud ztrácí na síle.
26
Místo mez obcemi Kienitz a Porzecze, kde býval přívoz.
27
Nastražený rybářský prut z výspy na levém břehu Odry u obce Kienitz.
28
Pohled po proudu Odry pod bývalým přívozem Kienitz – Porzecze.
29
Větší poloslepé levobřežní rameno Odry u obce Kienitz.
30
Cyklostezka podél většího poloslepého levobřežního ramene Odry u obce Kienitz.
31
Přístav Kienitz leží v bezpečí na levobřežním poloslepém rameni Odry.
32
Bójky, připravené k vymezení lodní cesty v Odře, přístav Kienitz.
33
Návrat poloslepého ramene do Odry pod obcí Kienitz.
34
Mokřadní systém pod vyústěním poloslepého ramene do Odry pod obcí Kienitz.
35
Romantické mokřadní zákoutí na levém břehu Odry pod obcí Kienitz.
36
Cyklostezka po hrázi pod hrází Odry pod obcí Kienitz.
37
Večerní Slunce začínají krýt mraky nad levobřežní nivou Odry pod obcí Kienitz.
38
Schůdky k Odře s vodočtem u obce Groß Neuendorf.
39
Na sucho zaparkovaný kajak na levém břehu Odry u obce Groß Neuendorf.
40
Přístavní kotevní oko na levém břehu Odry, Groß Neuendorf.
41
Levobřežní výspa Odry s večerní hladinou, Groß Neuendorf.
42
Muzejní vagón na levém břehu Odry, Groß Neuendorf.
43
Víceúčelový transformátor na turistickém nádraží na levém břehu Odry v obci Groß Neuendorf.
44
Spací vagóny jako turistické ubytování na levém břehu Odry v obci Groß Neuendorf.
45
Asfaltové stezky a hráze na levém břehu Odry pod obcí Groß Neuendorf za letního večera.
46
Slunce se skrývá za mraky nad levobřežním luhem Odry pod obcí Groß Neuendorf.
47
Ráno na Odře s rozsáhlými mokřadními systémy u obce Ortwig-Graben.
48
Dlážděná cesta k rámcovému přívozu na Odře mezi obcemi Ortwig-Graben a Czelin.
49
Levobřežní zátoka Odry u obce Ortwig-Graben.
50
Odra se ubírá na sever k Baltickému moři, Ortwig-Graben.
51
Sjezd z levobřežní hráze Odry do rozsáhlé nivy pod obcí Ortwig-Graben.
52
Ráno na Odře oproti obci Gozdowice.
53
Přívoz Gozdowice – Neulewin.
54
Odra pod přívozem Gozdowice – Neulewin.
55
Plastika boha Neptuna na německé straně přívozu Gozdowice – Neulewin.
56
Němečtí cestáři pilně pracují kousek od přívozu Gozdowice – Neulewin.
57
Vodohospodářská budova na Güstebieser Alte Oder nedaleko obce Güstebieser Loose.
58
Kanál Güstebieser Alte Oder nedaleko obce Güstebieser Loose.
59
Odlesk Slunce v hladině Odry pod obcí Güstebieser Loose.
60
Odra pod obcí Güstebieser Loose.
61
Zdánlivě nekonečný přímý úsek levobřežní hráze Odry mezi obcemi Güstebieser Loose a Zollbrücke.
62
Poněkud nesmyslný tyčový omezovač šířky vozidel při vjezdu na levobřežní hráz Odry u obce Zollbrücke.
63
Protipovodňová brána v hrázi Odry u obce Zollbrücke.
64
Soutok Odra / Słubia na protilehlém pravém břehu u obce Siekerki.
65
Odra z levého břehu oproti obci Siekerki.
66
Opuštěný železniční most přes Odru u obce Oderaue.
67
Bortící se mostní pilíř zrušeného mostu přes Odru u Oderaue.
68
Škuner na Odře u Oderaue.
69
Suché lodní vraky u osady Spitz.
70
Připevněná muzejní lodní kotva u osady Spitz.
71
Levobřežní hráz Odry a cyklostezka na chráněné straně u osady Spitz.
72
Odra u osady Spitz.
73
Rozcestí na levém břehu Odry nedaleko osady Spitz.
74
Sjezd do levobřežního luhu Odry pod osadou Spitz.
75
Dlouhý přímý úsek levobřežní hráze Odry pod osadou Spitz.
76
Odbočka z cyklostezky podél Odry pod osadou Spitz.
77
Levobřežní hráz Odry a Odra samotná nad obcí Neuglietzen.
78
Rozcestí na levém břehu Odry u obce Neuglietzen.
79
Levobřežní niva Odry u obce Neuglietzen.
80
Vyústění velkého pravobřežního slepého ramene Odry pod obcí Stary Kostrzynek, viděné z opačného břehu řeky od obce Neuglietzen.
81
Odra a silniční most, spojující obce Hohenwutzen a Osinów Dolny.
82
Pravý břeh Odry nad silničním mostem Osinów Dolny – Hohenwutzen.
83
Rybář na motorovém člunu na Odře nad silničním mostem Osinów Dolny – Hohenwutzen.
84
Mezinárodní silniční most, spojující obce Osinów Dolny a Hohenwutzen.
85
Obchodní centrum nedaleko hranic v obci Osinów Dolny.
86
Odra z pravého břehu pod silničním mostem Osinów Dolny – Hohenwutzen.
87
Turistický informační koutek na levém břehu Odry v obci Hohenwutzen.
88
Schody k přístavu Hohenwutzen.
89
Pamětní deska na levém břehu Odry v obci Hohenwutzen říká něco o tom, jak voda při své ničivé síle přináší také požehnání.
90

Počet fotografií: 90 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:43:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Frankfurt - Kostrzyn | Kostrzyn - Po proudu:Hohensaaten | Hohensaaten - Widuchowa
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!