Hohensaaten - Widuchowa / Řeka OdraHohensaaten
Widuchowa

Mezi obcí Hohensaaten a městem Widuchowa se Odra ubírá nejdříve na sever a pak se stáčí na severovýchod. Po celém úseku tvoří řeka státní hranici mezi Německem a Polskem. Přijímá tu zprava přítok Ruczyca. Po levé straně Odry tu teče vodní dílo Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße. Odra tu protéká rozsáhlými luhy s bezpočtem slepých a poloslepých ramen, jakož i menších volních kanál. Břehy řeky tu spojuje 1 silniční most. Po levém břehu se nacházejí obce Lunow, Stolzenhagen, Stolpe, Stüzkow, Criewen, Zützen, město Schwedt / Oder, Kuhheide, Gatow. Po pravém břehu míjí Odra tyto obce: Bielinek, Piasek, Raduń. Zatoń Dolna, Krajnik Górny, Krajnik Dolny, Ognica. Po obou stranách byly vybudovány ochranné hráze. Čistota vody je tu velice slušná, rybářských příležitostí nesčetně.


Práce na stavně výspy na pravém břehu Odry pod obcí Hohensaaten.
1
Rozhraní světla Slunce a stínu mraků v oderském luhu pod obcí Hohensaaten.
2
Odklon levobřežní cyklostezky od Odry mezi obcemi Hohensaaten a Lunow.
3
Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße, vodní cesta v úseku mezi obcemi Hohensaaten a Lunow.
4
Levobřežní niva Odry s dálkovou cyklotrasou mezi obcemi Hohensaaten a Lunow.
5
Strážní domek s turistickou informační cedulí pod levobřežní hrází Odry u obce Lunow.
6
Levobřežní niva Odry u obce Lunow.
7
Výjezd z křižovatky a cyklostezka pokračující po levém břehu Odry u obce Lunow.
8
Lužní rákosí na levém břehu Odry pod obcí Lunow.
9
Za luhem Odry se na opačném pravém břehu Odry nachází obec Bielinek.
10
Kościół św. Barbary, Bielinek, pohledem přes Odru z německé strany.
11
Asfaltová cyklostezka po levém břehu Odry lužním prostředím pod obcí Lunow.
12
Levobřežní mokřad Odry se suchomilnou borovicí nedaleko obce Stolzenhagen.
13
Pohled proti proudu Odry s levobřežní cyklostezkou nedaleko obce Stolzenhagen.
14
Menší levobřežní slepé rameno Odry nedaleko obce Stolpe.
15
Odra protéká rozsáhlou nížinou, zde u obce Stüzkow.
16
Odra v luzích nedaleko obce Stüzkow.
17
Rozcestí na levobřežní cyklostezce podél Odry nedaleko obce Stüzkow.
18
Rozcestí cyklistických tras Oder-Neiße-Radweg  na levém břehu Odry nedaleko obce Stüzkow.
19
Odra a na jejím pravém břehu polská obec Piasek.
20
Cesta po levobřežní hrázi Odry po levém břehu pod obcí Stüzkow.
21
Za strážním domkem u levobřežní hrázi Odry na levém břehu pod obcí Stüzkow již není cesta po hrázi veřejně přístupná.
22
Most přes Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße v obci Stüzkow.
23
Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße protéká nádherným levobřežním luhem Odry, zde u obce Stüzkow.
24
Most přes Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße u obce Zützen.
25
Romantické Poodří u Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße u obce Zützen.
26
Levobřežní niva Odry u obce Zützen je jak vidno hospodářsky využívána a suší se seno.
27
Rozsáhlá levobřežní niva Odry v místech ohraničených Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße u obce Zützen.
28
Cyklostezka po pravobřežní hrázi Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße mezi obcí Zützen a městem Schwedt.
29
Pohled proti proudu Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße v rozšíření ve městě Schwedt.
30
Most přes Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße ve městě Schwedt.
31
Na silničním mostě přes Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße ve městě Schwedt.
32
Mračna nad Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße pohledem po proudu pohledem z mostu ve městě Schwedt.
33
Slepých rameno Odry mezi řekou a  Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße u silnice Schwedt – Krajnik Dolny.
34
Jedno z bezpočtu slepých ramen Odry mezi řekou a  Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße.
35
Odra z pravého břehu nad mostem Schwedt – Krajnik Dolny.
36
Silniční most přes Odru Schwedt – Krajnik Dolny z pravého břehu.
37
Odra z pravého břehu pod mostem Schwedt – Krajnik Dolny.
38
Strážní domek na levém břehu Odry pod mostem Schwedt – Krajnik Dolny.
39
Silniční most přes Odru Krajnik Dolny  - Schwedt z levého břehu.
40
Odra z levého břehu pod mostem Krajnik Dolny  - Schwedt.
41
Odra pohledem po proudu z mostu Schwedt – Krajnik Dolny.
42
Východ Slunce nad Odrou pod silničním mostem Schwedt – Krajnik Dolny.
43
Bobří okus vrby na pravém břehu Odry pod obcí Krajnik Dolny.
44
Soumrak na Odře pod obcí Krajnik Dolny.
45
Pravostranný přítok Odry, řeka Ruczyca asi 500 m nad vyústěním do Odry.
46
Opuštěný most přes řeku Ruczyca, asi 500 m nad vyústěním do Odry.
47
Soutok Odra / Ruczyca pohledem pro proudu řeky Ruczyca.
48
Vyústění poloslepého ramene do Odry nad obcí Ognica.
49
Cíp vyústění poloslepého ramene Der Wretchtstrom na levém břehu Odery, viděno z opačného břehu nnad obcí Ognica.
50
Občasné přístaviště na pravém břehu Odry v obci Ognica oproti vyústění Schwedter Querfahrt.
51
Slunce v Odře oproti vyústění Schwedter Querfahrt.
52
Pravý břeh Odry v obci Ognica.
53
Přístavní molo na pravém břehu Odry v obci Ognica je využíváno jen občas.
54
Příjezdová panelová cesta k přístavu na Odře, Ognica.
55
Poklidná hladina Odry nedaleko obce Kuhheide pod vyústěním Schwedter Querfahrt.
56
Pařez na levém břehu Odry nedaleko obce Kuhheide.
57
Der neue Graben, spojovací kanál vycházející z Odry nedaleko obce Kuhheide.
58
Stavidlo na Der neue Graben, spojovacím kanále vycházející z Odry nedaleko obce Kuhheide.
59
Průmyslová oblast nedaleko města Schwedt, viděná jako kouřící komíny od řeky Odry.
60
Lehce vyježděná cesta levobřežním luhem Odry nedaleko obce Kuhheide.
61
Lávka přes spojovací kanál na levém břehu Odry nedaleko obce Kuhheide.
62
Rozsáhlý levobřežní luh Odry nedaleko obce Kuhheide.
63
Pahýl stromu u panelové lužní cesty na levém břehu Odry nedaleko obce Gatow.
64
Vratič u cesty v levobřežním luhu Odry nedaleko obce Gatow.
65
Maminka ovce s jehňaty na levém břehu Odry nedaleko obce Gatow.
66
Bobrem nahlodaný habr při panelové ceste levobřežním luhem Odry nedaleko obce Gatow.
67
Levobřežní slepé rameno Odry zarostlé žabincem nedaleko obce Gatow.
68
Dozrávající divoký chmel v levobřežním luhu Odry nedaleko obce Gatow.
69
Stavidlo na Gatower Graben, jedním z mnoha levobřežních kanálů Odry nedaleko obce Gatow.
70
Pohled do korun dvojice topolů, ovšem dosti zesláblých. Dalo vy se říci usychajících.
71
Most přes Gatower Graben, vycházející z levého břehu Odry nedaleko obce Gatow.
72
Vodohospodářská stavba u ksnálu Gatower Graben, vycházející z levého břehu Odry nedaleko obce Gatow.
73
Levý břeh Odry mezi obcemi Gatow a Friedrichsthal.
74
Rozdvojení Odry na západní a východní (vpravo) pod obcí Widuchowa, jinak též mezi obcemi Gatow a Friedrichsthal.
75

Počet fotografií: 75 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:44:42 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Kostrzyn - Hohensaaten | Hohensaaten - Po proudu:Widuchowa | Gryfino
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!