Hohensaaten / Řeka OdraKostrzyn - Hohensaaten
Hohensaaten - Widuchowa

Obec Hohensaaten míjí Odra, tekoucí tu severovýchodním směrem. Na protějším břehu se nachází polské město Cedynia. Odra tu je propojená s důležitým kanálem Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße, se kterým je spojena pomocí menšího kanálu Wriezener Alte Oder. Na zmíněných kanálech se nachází přístav, plavební komora se zdymadly a panuje tu čilý lodní ruch. Čistot vody je tu v Odře velice slušná, na kanálech pak o něco horší, pro již zmiňovanou lodní dopravu.


Pravobřežní výspa v Odře nad obcí Hohesaaten.
1
Pravobřežní niva Odry nad obcí Hohesaaten.
2
Odra je u obce Hohesaaten mocnou řekou.
3
Strážní domeček na pravobřežní výspě v Odře nad obcí Hohesaaten.
4
Vodočet na schodech u strážního domečku na pravobřežní výspě v Odře nad obcí Hohesaaten.
5
Výspy a zálivy se na Odře poměrně často střídají.
6
Přístav Hohesaaten se nachází na Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße.
7
Polehavá vrba bílá v levobřežní nivě Odry u obce Hohensaaten.
8
Odra u obce Hohensaaten se zdá být jednotvárná.
9
Tlačný remorkér s uhlím na Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße.
10
Motorový člun obeplouvá uctivým obloukem tlačný remorkér s uhlím na Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße.
11
Cíp ostrova na Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße.
12
Pomocné budovy zdymadla na Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße.
13
Plavební komora na Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße.
14
Nájezd na plavební komoru na Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße.
15
Zdymadlo a plavební komora na Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße.
16
Obec Hohensaaten, to je především Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße a Odra.
17
Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße ve svém klidném úseku.
18
Motorový člun na Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße.
19
Hra Slunce a mraků, světla stínu na Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße.
20
Cíp, kde blíže je Wriezener Alte Oder a dále řeka Odra.
21
Lodní značky na cípu Odra / Wriezener Alte Oder.
22
Asfaltová cyklostezka mezi Odrou a Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße.
23
Cyklostezka mezi Odrou a Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße pod obcí Hohensaaten.
24
Tlačný remorkér s uhlím můžeme na Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße vidět poměrně často.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:44:33 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Kostrzyn | Kostrzyn - Hohensaaten - Po proudu:Hohensaaten - Widuchowa | Widuchowa
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!