Nowa Sól - Krosno Odrzańskie / Řeka OdraNowa Sól
Krosno Odrzańskie

Mezi městy Nowa Sól a Krosno Odrzańskie se Odra ubírá nejdříve na sever a pak se postupně stáčí k západu. Přijímá tu tyto přítoky zprava: Obrzyca, Kanał Ołobok, zleva: Śląska Ochla a Złoty Potok. Byly tu postaveny 2 silniční mosty a 2 železniční mosty. V provozu jsou tu 3 přívozy. Odru tu blízce míjí tyto obce: Modrzyca, Otyn, Bobrowniki, Stany, Borki, Dąbrowa, Młynkowa, Pyrnik, Milsko, Przewóz, Bojadla, Wirówek, Klenica, Swarnice, Zabór, Łaz, Ledno, Głeboka, Stożne, Głuchów, Górzykowo, Cigacice, Leśna Góra, Górki Małe, Pomorsko, Dobrzęcin, Brody, Bródki, Nietkowice, Laski, Będów, Radnica, Gostchorze, Chyże. Protéká nejprve zvlněnou krajinou a pak rozlehlými luhy. Regulace je tu jen mírná a míst k rybaření bezpočet. Čistota vody je tu velice slušná. Celkově jde o velice hezký úsek řeky.


Kanał Kopalnica zhruba 1 km nad soutokem s Odrou.
1
Most přes Kanał Kopalnica zhruba 1 km nad soutokem s Odrou.
2
Poloslepé pravobřežní rameno Odry u obce Stany.
3
Pravobřežní hráz Odry u obce Stany.
4
Vyústění poloslepého pravobřežního ramene Odry u obce Stany.
5
Železniční most přes Odru u obce Lipiny je již bez provozu.
6
Konstrukce železničního mostu přes Odru u obce Lipiny.
7
Odra pod železničním mostem u obce Lipiny.
8
Vodní nádrž na pravém břehu Odry u obce Przewóz.
9
Panelová cesta podém pravého břehu Odry nad Obcí Przewóz.
10
Odra v nivě nad obcí Przewóz.
11
Příjezd k přívozu přes Odru obce Przewóz.
12
Odra nad přívozem u obce Przewóz.
13
Přívoz přes Odru u obce Przewóz toho času musel jet prázdný, náklad byl pro nízký stav vody úředně zakázáno přepravovat.
14
Prázdný přívoz a smutný převozník, pro nízký stav vody nelze převážet. Naštěstí jsme na Odře u obce Przewóz a ne na řece Styx.
15
Řeka Odra pod obcí Przewóz.
16
Most přes řeku Obrzyca asi 5 km nad soutokem s Odrou.
17
Řeka Obrzyca, pravobřežní přítok Odry, asi 5 km nad soutokem.
18
Silniční most přes Odru u obcí Górzykowo a Cigacice je právě ve výstavbě.
19
Levobřežní slepé rameno Odry u obce Leśna Góra.
20
Levobřežní zpevněná cesta podél Odry u obce Leśna Góra.
21
Odra mezi silničními mosty u obce Cigacice.
22
Zbytky dřevěných pilířů po starém mostu přes Odru u obce Cigacice.
23
Pravobřežní nájezd na silniční most u obce Cigacice, směr Leśna Góra.
24
Levobřežní nájezd na silniční most u obce Leśna Góra, směr Cigacice.
25
Levobřežní prodlouřený nájezd na silniční most u obce Leśna Góra, směr Cigacice.
26
Odra pod obcí  Leśna Góra.
27
Ohlédnutí se proti proudu Odry pod obcí Leśna Góra.
28
Poněkud obroušená levobřežní výspa Odry pod obcí Leśna Góra.
29
Vrty ve vlnách na třpytící se Odře.
30
Levobřežní luh Odry u obce Krępa.
31
Lužní Odra u obce Krępa.
32
Tlačný remorkér na Odře u obce Krępa.
33
Levobřežní písečný lužní záliv na Odře nedaleko obce Krępa.
34
Železniční most přes Odru na trati Czerwieńsk – Sulechów.
35
Levobřežní záliv Odry pod železničním mostem na trati Czerwieńsk – Sulechów.
36
Levobřežní slepé rameno Pętla Odry má tradiční tvar podkovy.
37
Odra se blíží k přívozu Pomorsko.
38
Zajišťovací traverza zabetonovaná v zemi slouží jako kotevní kolík přívozu Pomorsko.
39
Přívoz Pomorsko toho času nečinný pro nízký stav vody.
40
Přívozní plavidlo přívozu Pomorsko, ukotvené na pravém břehu Odry, viděné z levého břehu.
41
Jako by se vedle přívozu Pomorsko chystala stavba mostu, možná pilíře při pravém břehu Odry slouží k něčemu jinému.
42
Levobřežní příjezd k přívozu Pomorsko.
43
Panelová cesta pod hrází vede od přívozu Pomorsko.
44
Silniční značka na hrázi u přívozu Pomorsko, Gmina Czerwieńsk.
45
Pravotočivý oblouk Odry pod přívozem Pomorsko zrcadlí klesající Slunce.
46
Levobřežní luh Odry nedaleko obce Dobrzęcin.
47
Cesta levobřežním luhem Odry nedaleko obce Dobrzęcin.
48
Malé jezírko, snad slepé rameno Odry, snad vzniklé po těžbě poblíž obce Dobrzęcin.
49
Silnice vedoucí k přívozu přes Odru u obce Brody.
50
Odra přitéká k přívozu Brody.
51
Levobřežní záliv na Odře u přívozu Brody.
52
Přívoz přes Odru u obce Brody toho času nečinný pro nízký stav vody.
53
Přívozní plavidlo přívozu Brody, ukotvené na pravém břehu Odry, viděné z levého břehu.
54
Odra pod přívozem Brody.
55
Levobřežní bunkr u Odry nedaleko přívozu Brody. Ve srovnání s bunkry v Československu, jsou zde bunkry mnohem lehčí a jejich množství a propojení je také slabší. Otázkou zůstává jejich praktická použitelnost v obou zemích.
56
Plavidlo na levobřežním zálivu Odry pod obcí Brody.
57
Cesta po levobřežní hrázi Odry nedaleko města Czerwieńsk.
58
Levobřežní niva Odry nedaleko města Czerwieńsk.
59
Pšeničný lán v levobřežní nivě Odry nedaleko města Czerwieńsk.
60
Cesta po levém břehu Odry je jako když střelí.
61
Rozlehlá levobřežní niva Odry nedaleko města Czerwieńsk.
62
Odra nad železničním mostem na trati Czerwieńsk – Nietkowice.
63
Železniční most přes Odru na trati Czerwieńsk – Nietkowice.
64
Nádraží Czerwieńsk a Nietkowice spojují 2 samostatné konstrukce, 2 samostatné železniční mosty.
65
Odra pod železničním mostem Czerwieńsk – Nietkowice míří na Krosno Odrzańskie.
66
Odra přitéká k obci Będów.
67
Večerní Odra opouští Będów.
68
Jezero Słodkie v pravobřežním luhu Odry nedaleko obce Sklarska Radnicka.
69
Západ Slunce nad pravobřežní nivou Odry nad městem Krosno Odrzańskie.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:41:31 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Glogów - Nowa Sól | Nowa Sól - Po proudu:Krosno Odrzańskie | Krosno Odrzańskie - Eisenhüttenstadt
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!