Eisenhüttenstadt - Frankfurt / Řeka OdraEisenhüttenstadt
Frankfurt - Słubice

Mezi městy Eisenhüttenstadt a Frankfurt se Odra ubírá převážně severním směrem. Tvoří tu státní hranici mezi Polskem a Německem, přičemž pravý břeh je polský a levý německý. Přijímá tu zprava přítoky Pliszka a Ilanka. Řeka tu protéká rozsáhlými luhy s bezpočtem slepých ramen, přičemž kolem byly postaveny ochranné hráze. Nachází se tu přívoz, pravděpodobně užívaný spíše příležitostně. Řeka tu protéká kolem obcí na polské straně: Urad, Kunice, Rybocice, Świecko, na německé straně: Vogelsang, Aurith, Kunitzer Loose, Brieskow-Finkenheerd, Lossow, Güldendorf. Čistota vody je tu solidní a příležitostí pro rybáře plno.


Levobřežní niva Odry nedaleko obce Vogelsang.
1
Levobřežní hráz Odry s asfaltovými cestami nedaleko obce Vogelsang.
2
Chráněná strana pod levobřežní hrází Odry nedaleko obce Vogelsang.
3
Levobřežní záliv na Odře nedaleko obce Vogelsang.
4
Levobřežní hráz Odry pod obcí Vogelsang.
5
Ovčí stádo překračuje levobřežní hráz Odry a asfaltovou stezku mezi obcemi Vogelsang a Aurith.
6
Ochranná hráz Odry oddělila mokřad na levém břehu.
7
Mokřadní nádrže na chráněné straně za levobřežní hrází Odry nad obcí Aurith.
8
Táhlý levotočivý oblouk levobřežní hráze Odry nad obcí Aurith.
9
Levobřežní hráz Odry vede vesměs luhy.
10
Točna na okraji obce Aurith, nedaleko od přívozu přes Odru do obce Urad.
11
Rozcestník cyklotras na točně v obci Aurith.
12
Informační cedule k dálkové cyklostezce Oder – Neiße. Obec Aurith.
13
Levobřežní slepé rameno Odry nedaleko obce Aurith.
14
Sjezd k přívozu přes Odru Aurith / Urad a levobřežní záliv řeky.
15
Panelový příjezd k přívozu přes Odru Aurith / Urad.
16
Přívoz přes Odru Aurith / Urad pohledem z německého levého břehu.
17
Levobřežní zátoka Odry u přívozu přes Odru Aurith / Urad.
18
Odra nad přívozem Aurith / Urad.
19
Odra pod přívozem Aurith / Urad.
20
Hrot levobřežní výspy v Odře u obce Aurith.
21
Lodní značka na levém břehu Odry u obce Aurith.
22
Rybář si užívá předbouřkového počasí na levém břehu Odry u obce Aurith.
23
Levobřežní luh Odry pod obcí Aurith.
24
Asfaltový pás po koruně levobřežní hráze Odry pod obcí Aurith.
25
Táhlý oblouk cyklostezky Oder – Neiße pod obcí Aurith.
26
Luhy jsou si tak nějak podobné. Nejinak je tomu i na levém břehu Odry pod obcí Aurith.
27
Levobřežní slepé rameno Odry pod obcí Aurith.
28
Levobřežní hráz Odry pod obcí Aurith je v dlouhém úseku přímá.
29
Odra pod obcí Aurith toho času za nízkého stavu vody.
30
Odbočka z cyklostezky u zemědělského objektu.
31
Odra z levého břehu přibližně proti obci Kunice.
32
Vzduch těžkne, jak je poznat z barvy luhu na levém břehu Odry.
33
Levobřežní výspa na Odře přibližně proti obci Kunice.
34
Lodní značka na levém břehu Odry nad obcí Brieskow-Finkenheerd.
35
Ventil pod levobřežní hrází Odry nad obcí Brieskow-Finkenheerd.
36
Přepouštěcí stanice pod levobřežní hrází Odry nad obcí Brieskow-Finkenheerd.
37
Pravotočivý táhlý oblouk Odry oproti obci Kunice.
38
Menší slepé rameno Odry, jedno z bezpočtu na levém břehu nedaleko obce Brieskow-Finkenheerd.
39
Odbočka z cyklostezky pod levobřežní hrází Odry. Obec v dáli je Ziltendorf.
40
Pěšina mezi slepými rameny k řece Odře.
41
Naturschutzgebiet, čili přírodní rezervace, značka používaná v Německu.
42
Lužní odbočka z cyklostezky pod levobřežní hrází Odry nedaleko obce Brieskow-Finkenheerd.
43
Sjezd k Odře z levobřežní hráze nad obcí Brieskow-Finkenheerd.
44
Menší levobřežní záliv Odry nad obcí Brieskow-Finkenheerd.
45
Asfaltový pás na koruně hráze, stejně tak cyklostezka pod hrází, míří na Frankfurt.
46
Pěšina po levobřežní výspě Odry nad obcí Brieskow-Finkenheerd.
47
Pilot v Odře.
48
Malý přístav na Odře u obce Brieskow-Finkenheerd.
49
Odra u obce Brieskow-Finkenheerd.
50
Cesta nahoru na hráz od Odry u obce Brieskow-Finkenheerd.
51
Rozcestí na hrázi Odry u obce Brieskow-Finkenheerd, cesta přímo je slepá.
52
Rozcestník u obce Brieskow-Finkenheerd se sloupkem v německých barvách.
53
Malý přístav pro pramice na zátoce, zvané honosně Brieskower See.
54
Zdymadlová vrata na Friedrich Wilhelm Kanal v obci Brieskow-Finkenheerd.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 01.01.2019 13:42:38 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Krosno Odrzańskie - Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstadt - Po proudu:Frankfurt - Słubice | Frankfurt - Kostrzyn
Řeka Odra - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!